Konferencja "Usługi opiekuńcze jako nowa oferta rynku pracy"

W dniu 7 kwietnia 2014 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się konferencja naukowa organizowana przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej, pt. „Usługi opiekuńcze jako nowa oferta rynku pracy”. Konferencja jest cyklicznym (corocznym) spotkaniem teoretyków i praktyków.
Jej założeniem, tak jak w latach ubiegłych, jest wymiana poglądów i doświadczeń między światem nauki i praktyki. Polska jest w przededniu nastania dużych problemów demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Starzejące się społeczeństwo wywoła konieczność zmian gospodarczych i na rynku pracy. Wiele z możliwych ofert nowych miejsc pracy przyniesie rozwój usług opiekuńczych. Celem konferencji jest rozpoznanie problematyki usług opiekuńczych jako nowej oferty rynku pracy. W konferencji udział wezmą nie tylko naukowcy, ale również praktycy, tj. przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw świadczących usługi opiekuńcze. Wnioski z konferencji posłużą do pogłębienia wiedzy na temat rozwijającego się segmentu rynku pracy, w związku z rozwojem usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze
Źródło: Informacja Organizatora