Konferencja „Mikro, nano i co dalej?”

W dniach 4-5 grudnia 2014 r. w Łodzi odbędzie się Konferencja z cyklu „Mała, Wielka Nauka”. Przedsięwzięcie zorganizowane jest z inicjatywy Łódzkiego Porozumienia Doktorantów i ma na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk przez młodych przedstawicieli środowiska naukowego, jak również podkreślenie istotnej roli doktorantów w rozwoju polskiej nauki.
Konferencje będą organizowane cyklicznie, każdego roku spotkanie będzie poświęcone innej problematyce. W tym roku hasłem przewodnim spotkania jest „Mikro, nano i co dalej?” Na miejsce tegorocznej edycji organizatorzy wybrali budynek Fabryki Inżynierów XXI wieku – nowoczesny obiekt dydaktyczno-laboratoryjny Politechniki Łódzkiej, mieszczący się w Łodzi, przy ulicy Stefanowskiego 1/15.
Postępująca miniaturyzacja urządzeń elektronicznych, osiągnięcia w dziedzinie medycyny i biotechnologii, a także ewolucja szeregu obszarów nowych technologii wywołują żywe zainteresowanie młodych naukowców. Podjęta inicjatywa ma wspomóc nawiązanie współpracy oraz rozwój badaczy młodego pokolenia, a także ukazać konkurencyjność polskich ośrodków naukowo-badawczych.
Intencją organizatorów jest umożliwienie przedstawienia w trakcie dwóch dni konferencji osiągnieć naukowych doktorantów. Wystąpienia młodych badaczy zostaną poprzedzone wykładami uznanych naukowców, specjalistów w danej dziedzinie. Wystąpienia ustne zostaną przedstawione w trzech blokach tematycznych (chemia i technologia chemiczna; biotechnologia i medycyna; nauki techniczne), dzięki czemu panele tematyczne skupią specjalistów z danego obszaru. Ponadto uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich badań podczas sesji posterowych.
Przewidziane jest również wydanie wybranych artykułów pokonferencyjnych w nowopowstającym pod auspicjami Łódzkiego Porozumienia Doktorantów recenzowanym czasopiśmie naukowym.
Źródło: Informacja Organizatora
logo Mała Wielka Nauka