Konferencja kół naukowych Wydziału Zarządzania UŁ „KOŁOMANIA.WZ”

Konferencja, jest wspólną inicjatywą Kół Naukowych działających na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, jej tematem są „Trendy w biznesie.” Odbędzie się ona dnia 28.04.2016 r. na Wydziale Zarządzania.

Studenckie Koła Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego wspierają działalność naukową środowiska akademickiego, w którym działają oraz umożliwiają dodatkowe zaangażowanie w rozwój wiedzy i umiejętności wśród studentów. Gromadzą ludzi oczekujących niestandardowej formy poszerzania wiedzy i zdobywania doświadczenia w toku studiów. Studenci wybierają organizacje, w których mogą się realizować i rozwijać swoje pasje. Każde koło studenckie ma swój własny, niepowtarzalny charakter i profil działalności. W swoich działaniach dają one szanse na wykazanie się inicjatywą, pomysłowością, kreatywnością oraz wieloma innymi umiejętnościami niezbędnymi na studiach, a później również w życiu zawodowym. Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego działa 13 kół naukowych. Każde z nich specjalizuje się w innym obszarze z zakresu nauk o zarządzaniu.

W tym roku organizowana jest pierwsza edycja Konferencji „KOŁOmania.WZ”. Jest to inicjatywa zrzeszająca wszystkie organizacje studenckie działające na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Założeniem organizatorów jest nawiązanie i wzmocnienie istniejących między kołami więzi, przyjaźni oraz wspólna integracja, nie tylko w dzień wydarzenia, ale również poprzez jego wcześniejsze przygotowania. Główną ideą organizacji Konferencji jest forum wymiany wiedzy i doświadczeń studentów poprzez prezentacje zagadnień związanych bezpośrednio z profilem działalności danego koła naukowego w kontekście tematu przewodniego Konferencji – „Trendów w biznesie”. Wydarzenie stanowi zatem wspaniałą okazję do kompleksowego ujęcia problemu w przekroju współczesnych trendów w zarządzaniu, marketingu, rozwoju osobistym, finansach i rachunkowości, Human Resources, oraz logistyce.

Jest to pierwsza konferencja organizowana wspólnie przez wszystkie koła naukowe działające na Wydziale Zarządzania i na pewno nie ostatnia.

Źródło: Informacje Organizatora

KOŁOmania.WZ-page-001