Konferencja Jubileuszowa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

 

W dniach 26–27 września 2022 r. odbyła się konferencja upamiętniająca dwudziestą rocznicę powstania Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego: Postęp czy regres? Jaki będzie świat po nowej zimnej wojnie?

Jej celem było przedstawienie prognoz na nadchodzące dziesięciolecia w oparciu o analizę wydarzeń minionych dekad XXI wieku. Prawie 200 gości i prelegentów z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, a także specjaliści ds. bezpieczeństwa międzynarodowego ze Szwecji (prof. Stefan Höjelid) i Finlandii (dr Timo Hellenberg), dyskutowali na temat współczesnej  polityki wewnętrznej i zagranicznej państw, konfliktów zbrojnych i pozamilitarnych, szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zjawisk związanych z tożsamością i kryzysem kulturowym, a także odnośnie transformacji społecznych i gospodarczych, mających miejsce we współczesnym świecie.

Na Wydziale oraz w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ zorganizowano także wystawę poświęconą życiu i twórczości zmarłych profesorów: Waldemara Michowicza, założyciela Instytutu Studiów Międzynarodowych, na bazie którego w roku 2000 powstał Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, oraz prof. Stanisława Konopackiego, wybitnego badacza integracji europejskiej, twórcy Katedry Studiów Europejskich; w ramach wystawy zaprezentowano  także najnowsze monografie pracowników poszczególnych katedr WSMiP.

Obchody jubileuszowe odbyły się pod patronatem honorowym Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, zyskały też dofinansowanie Fundacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Zostały uświetnione m.in. przemówieniami Wiceprezydenta Miasta Łodzi Adama Pustelnika oraz prof. Agnieszki Kurczewskiej, Prorektor UŁ ds. Współpracy z Otoczeniem.

 

Źródło: Uniwersytet Łódzki