Komunikat Rektora UŁ w sprawie modelu zajęć dydaktycznych 2020/2021

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, po konsultacji władz Uniwersytetu Łódzkiego informuję, że zajęcia dydaktyczne na UŁ w roku akademickim 2020/2021 będą prowadzone w formie mieszanej. Większość wykładów, ćwiczeń oraz seminariów prowadzona będzie online.

Wyjątkiem będą wybrane zajęcia na wydziałach eksperymentalnych (laboratoria i inne zajęcia wymagające bezpośredniego spotkania). W przypadku tych ostatnich zostanie opracowany specjalny regulamin uczestnictwa, który zapewni studentom i wykładowcom maksymalne bezpieczeństwo. Zostanie on rozesłany do Państwa przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. 

Przypominam również, że zgodnie z zarządzeniem nr 154 Rektora UŁ z dnia 4.08.2020 r. zajęcia dydaktyczne na UŁ rozpoczną się 19 października. Z kolei zgodnie z zarządzeniem nr 130 Rektora UŁ z dnia 05.06.2020 r. egzaminy w przełożonej letniej sesji egzaminacyjnej (24.08-24.09) mogą odbywać się online, jeśli wykładowca uzna to za zasadne. 

Od początku epidemii koronawirusa w Polsce władze Uczelni starają się zapewnić Państwu maksymalne bezpieczeństwo i komfort pracy. Miałem nadzieję, że będziemy mogli rozpocząć nowy rok akademicki w trybie tradycyjnym i spotkać się wszyscy w murach UŁ. Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną nie mogliśmy, będąc odpowiedzialnymi za Państwa zdrowie i życie, podjąć innej decyzji. Dziękując za pozytywne odnoszenie się do naszych działań i Państwa odpowiedzialność w ostatnich miesiącach działalności uniwersytetu, liczę dalej na zrozumienie proponowanych rozwiązań i podejmowanych decyzji.

Życzę wszelkiego powodzenia w nowym roku akademickim i jak najszybszego powrotu nas wszystkich w mury UŁ. 

Prof. Antoni Różalski

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego 

Źródło: https://biuletyn.uni.lodz.pl