KOMFORT funduje STYPENDIUM dla studenta Uniwersytetu Łódzkiego!


Dodatkowe 700 zł miesięcznie na koncie? Czemu nie? Aplikuj o STYPENDIUM KOMFORT!

O Stypendium może się ubiegać Student co najmniej czwartego roku studiów jednolitych lub co najmniej pierwszego roku studiów drugiego stopnia Uniwersytetu Łódzkiego który:
− studiuje na kierunku: Psychologia, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Socjologia, Marketing, Ekonomia, Zarządzanie i marketing, Logistyka.
− uzyskał średnią z ocen ze wszystkich lat studiów 4,00 i więcej;
− posiada udokumentowaną dodatkową działalność (wolontariat, staż, praktyki – poza obowiązkowymi).

Aplikuj do 27 października!

REGULAMIN: https://mlodziwlodzi.pl/wp-content/uploads/old/2017/09/Regulamin_Komfort.pdf
WNIOSEK: https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/komfort/

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/
Stypendia Miasta Łodzi: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-miasta-lodzi/