Koło Maturalne z informatyki na Politechnice Łódzkiej

Koło Maturalne z informatyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej!

Zapraszamy wszystkich uczniów łódzkich szkół średnich, którzy przygotowują się do egzaminu dojrzałości z informatyki na Koło Maturalne w akademickim wydaniu. Zajęcia są przeznaczone są dla uczniów łódzkich szkół średnich. Poprowadzi je Pan Paweł Mateja – nauczyciel informatyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi. Ideą zajęć jest powtórzenie materiału do egzaminu maturalnego. Będą one odbywać się w trzech „blokach”: algorytmika i programowanie, bazy danych, arkusz kalkulacyjny. W ramach tych działów omówione zostaną zadania z arkuszy maturalnych, które dotyczą danej tematyki.

Spotkania odbywają się w środy, w godz. 16:00-18:15 na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, przy Al. Politechniki 8, w budynku B9 w sali 441 (IV piętro).