Kolejne MINIATURY dla młodych badaczy z PŁ

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej otrzymali kolejne granty w ramach szóstej listy rankingowej konkursu Miniatura 7 Narodowego Centrum Nauki. Łącznie, w tej edycji, dofinansowanie otrzymało 8 projektów z PŁ.

Granty w konkursie MINIATURA są przyznawane na pojedyncze działania naukowe – badania wstępne/pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy lub wyjazd konsultacyjny. Dzięki nim naukowcy mogą przygotować projekty badawcze, które później mają szansę być złożone zarówno w konkursach NCN, jak i innych na szczeblu ogólnokrajowym czy międzynarodowym.

Lista laureatów z PŁ:

  •  dr inż. Agnieszka Krzemińska-Kowalska z Instytutu Fizyki otrzymała prawie 50 tys. zł na staż naukowy, na którym będzie realizowała projekt: Regularyzowana Podsystemowa Teoria Funkcjonału Gęstości Elektronowej,  
  •  dr inż. Monika Gałęziewska z Instytutu Technologii Polimerów i Barwników otrzymała ponad 48 tys. zł  na realizację grantu: Kowalencyjne sieci organiczne (COF) modyfikowane polimerami do zastosowań w elektrolitach baterii litowo-jonowych – synteza i analiza właściwości,   
  • dr inż. Alicja Wieczorek z Katedry Fizyki Materiałów Budowlanych i Budownictwa Zrównoważonego otrzymała  44 tys. zł na badania pilotażowe w projekcie: Trwałość kompozytów aktywowanych alkalicznie pod obciążeniem mechanicznym oraz identyfikacja problemów dotyczących ich stosowania w elementach konstrukcyjnych zbrojonych stalą w aspekcie redukcji śladu,
  • dr inż. Katarzyna Dybka-Stępień z Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii dostała prawie 50 tys. zł na realizację grantu Prebiotyczny potencjał śluzu z Plantago ovata Forsk (babki jajowatej),.  
  • dr inż. Filip Turoboś otrzymał ponad 5 tys. na  projekt: Problemy studiów matematycznych drugiego stopnia w Polsce – badanie pilotażowe.     

W konkursie można było uzyskać od 5 tys. do 50 tys. zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. Dla przypomnienia w poprzednich edycjach MINIATURY 7 granty otrzymali:

  •  dr inż. Jakub Wręczycki z Instytutu Technologii Polimerów i Barwników, otrzymał 44 tys. zł na projekt: Wulkanizacja siarkowa kauczuków dienowych wspierana anionem fluorkowym,
  • dr inż. Anna Estera Skrzyńska z Instytutu Chemii Organicznej dostała blisko 50 tys. zł na realizację projektu: Rodnikowe reakcje z udziałem N-heterocyklicznych karbenów – poszukiwanie nowych układów reakcyjnych,
  •  dr inż. Agnieszka Pietrzyk-Brzezińska z Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej, blisko 50 tys. zł, na: Analizę oddziaływań regulatora odpowiedzi na cefalosporyny i chloramfenikol z efektorami i DNA.

 

 

Źródło: Politechnika Łódzka