Kolejne dotacje dla Łodzi akademickiej!

Już po raz drugi w tym roku zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające w środowisku akademickim do udziału w konkursie dotacyjnym. Tym razem poprzez granty na projekty studenckie Urząd Miasta Łodzi inicjuje działania na rzecz obcokrajowców w Łodzi. „Konkurs pn. „Łódź akademicka przyjazna dla nowych mieszkańców Miasta” realizowany będzie przez  Operatora, którym zostało Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.

Konkurs rozpocznie się 26 marca i potrwa do 14 kwietnia br.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą pozyskać dotacje na projekty realizowane od maja do końca października br. związane z:

  1. realizacją projektów wspierających integrację studentów obcokrajowców na łódzkich uczelniach, przybliżających kulturę i tradycje studentów pochodzących
    z zagranicy, ułatwiających adaptację i asymilację oraz studiowanie na łódzkich uczelniach;

 

  1. realizacją przez środowisko naukowe i akademickie projektów w oparciu o wiedzę zgłębianą na poszczególnych wydziałach uczelni, skierowanych do obcokrajowców w Łodzi (takich jak np. porady prawne zajęcia językowe dla dzieci i dorosłych, warsztaty plastyczne, zajęcia integracyjne itp.).

 

– Łódź zawsze była miastem wielokulturowym i otwartym dla wszystkich, dlatego bardzo cieszy mnie, że w naszym mieście przybywa cudzoziemców.  Coraz więcej
z nich wybiera studia na łódzkich uczelniach, coraz więcej dzieci
z innych krajów uczy się w łódzkich szkołach. Łódzkie firmy zatrudniają z roku na rok coraz więcej pracowników z zagranicy. Na łódzkich uczelniach mamy ok. 5 tys. zagranicznych studentów. To właśnie z myślą o wszystkich łódzkich cudzoziemcach uruchamiamy konkurs dotacyjny, w którym uczelnie mogą zgłaszać projekty integracyjne i asymilacyjne dla nowych mieszkańców Łodzi. Od 26 marca przyjmujemy wnioski do konkursu
„Łódź akademicka przyjazna dla nowych mieszkańców miasta” Na zwycięskie projekty mamy 88 tys. zł – powiedział wiceprezydent miasta Łodzi Adam Pustelnik.

Już w najbliższą środę 31 marca br. o godz. 13.30 na stronie Centrum Opus odbędzie się spotkanie informacyjne online dedykowane wszystkim osobom zainteresowanym udziałem w konkursie. Każda organizacja, która zdecyduje się aplikować do konkursu może liczyć na pomoc i doradztwo Operatora w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego.

Maksymalna kwota dotacji w konkursie „Łódź akademicka przyjazna dla nowych mieszkańców Miasta” wynosi 12 tys. zł, wnioskodawca musi wykazać się wkładem własnym w minimalnej wysokości 10% całkowitej wartości projektu.

Łączny budżet przeznaczony na dotacje w konkursie wyniesie 88 tys. złotych.

Wnioski należy składać przez generator wniosków na stronie operatora – www.opus.org.pl

Więcej informacji na temat konkursu oraz projektów udzielają:

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

42 207 73 39, 509 899 449, opus@opus.org.pl,  www.opus.org.pl

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Urzędu Miasta Łodzi, tel. 42 638 44 64, boi@uml.lodz.pl