Kolejna edycja – Mieszkania dla studenta i absolwenta!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów ostatniego roku, oraz absolwentów łódzkich uczelni wyższych, którzy łączą z naszym Miastem swoje plany zawodowe zorganizowano kolejną edycję programu „Mieszkanie komunalne dla zdolnego studenta i absolwenta”.

Program skierowany jest do najzdolniejszych studentów ostatniego roku oraz absolwentów łódzkich uczelni wyższych, którzy w momencie składania wniosku rekomendowanego przez rektora nie ukończyli 30 roku życia.

Na potrzeby ww. programu z mieszkaniowego zasobu Miasta Łódź zostało wyodrębnionych 6 lokali mieszkalnych w budynkach wyremontowanych w ramach programu „Miasto Kamienic”.

W obecnej edycji programu przewidziano również, aby osoby które otrzymały lokal mieszkalny we wcześniejszych edycjach, mogły ubiegać się o jego zamianę na inny lokal mieszkalny, dostosowany do ich aktualnych potrzeb.

Wnioski o oddanie w najem lub zamianę lokalu mieszkalnego wynajmowanego na czas trwania stosunku pracy można składać od dnia 14 stycznia 2020 r. do dnia
7 lutego 2020 r. w siedzibie Zarządu Lokali Miejskich przy al. Kościuszki 47 w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 8 do 16, oraz we wtorki
w godzinach od 9 do 17, lub przesłać drogą pocztową na adres al. Kościuszki 47, 90-514 Łódź.

Formularz wniosku można pobrać bezpośrednio w siedzibie Zarządu Lokali Miejskich
lub ze strony internetowej www.zlm.lodz.pl

 

Wykaz lokali:
1Legionów 31 m. 18 – rzut lokaluzdjęcia lokalu
2Stefana Jaracza 32 m. 5 – rzut lokalu  – zdjęcia lokalu
3Stefana Jaracza 32 m. 10 – rzut lokalu  – zdjęcia lokalu
4Stefana Jaracza 32 m. 19 – rzut lokalu  – zdjęcia lokalu
5Juliana Tuwima 16 m. 24 – rzut lokaluzdjęcia lokalu
6Stanisława Więckowskiego 4 m. 29  – rzut lokalu  – zdjęcia lokalu

 

Źródło: Zarząd Lokali Miejskich