Klientocentryczni

Klientocentryczni wspierają marki, tworzą nowe produkty i usługi oraz pomagają organizacjom w wewnętrznej transformacji.

Koncentrujemy się na realnych potrzebach użytkowników, łączymy myślenie strategiczne i kreatywne oraz różnorodne zasoby i kompetencje do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej firm (design thinking). Patrzymy z różnych perspektyw na procesy w organizacji, aby określić doświadczenia użytkownika na każdym etapie oraz zaprojektować je w nowy, bardziej intuicyjny sposób (service design). Projektujemy całościowe doświadczenie użytkownika w interakcji z produktem lub usługą (user experience). Prowadzimy jakościowe i ilościowe badania klientów, aby przeprowadzić właściwą diagnozę potrzeb użytkowników i znaleźć skuteczne rozwiązania (customer research).

Z naszym motto ”liczą się ludzie” zmieniamy rzeczywistość wielu firm budując nową wartość i zapewniając zupełnie nowe doświadczenia dla klientów i pracowników.

Więcej znajdziecie na: www.klientocentryczni.pl