Jeszcze tylko 7 dni rekrutacji do programu stypendialnego Młodzi w Łodzi!

Stypendia2014_top

Zgarnij stypendium od łódzkich Pracodawców! Trwa rekrutacja do programów stypendialnych Młodzi w Łodzi.

W sześciu dotychczasowych edycjach programu stypendialnego łódzcy Pracodawcy ufundowali łącznie 139 stypendiów dla najlepszych studentów łódzkich uczelni, sfinansowali miejsca w domu studenckim dla 15 studentów oraz dodatkowy lektorat z języka angielskiego lub włoskiego dla 110 studentów. W naborach do programów stypendialnych złożono łącznie ponad 2200 wniosków.
Nabór wniosków do programów stypendialnych poszczególnych Pracodawców na rok akademicki 2014/2015 trwać będzie od 1 do 24 października 2014 r.
Swój udział w inicjatywie stypendialnej zadeklarowało 19 firm z Łodzi i regionu.

STYPENDIA, AKADEMIK I LEKTORATY FUNDUJĄ:

Stypendia2014 Łącznie to aż 24 stypendia!

W jaki sposób można otrzymać stypendium?
Wystarczy być studentem ostatnich lat studiów jednego spośród wybranych przez pracodawców kierunków, mieć średnią ocen z ostatnich dwóch semestrów powyżej 4.0, spełniać ewentualnie inne wymagania określone przez Fundatora oraz w okresie trwania naboru wniosków wypełnić i wysłać dostępny w poniższej wyszukiwarce stypendiów elektroniczny wniosek stypendialny. Student może złożyć wnioski do wszystkich programów stypendialnych, w których spełnia kryteria, natomiast stypendium może otrzymać tylko jedno. Wniosek należy również wydrukować oraz wraz z załącznikami wymienionymi w regulaminach przyznawania stypendiów (zaświadczenie potwierdzające średnią ocen, inne zaświadczenie, certyfikaty, referencje itp.) dostarczyć w wersji papierowej do Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi, Al. Politechniki 32, I piętro, pok. 114.

Gdzie można znaleźć regulaminy i wnioski poszczególnych programów stypendialnych?
Wszystkie regulaminy i wnioski znajdziesz w WYSZUKIWARCE STYPENDIÓW, dzięki której po wybraniu uczelni i kierunku lub wydziału, na którym studiujesz dowiesz się jakie firmy fundują stypendia, akademiki bądź lektoraty dla studentów tego właśnie kierunku czy wydziału.

Do kiedy należy złożyć wniosek?
Ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem przyjmowania wniosków jest 24 października 2014 r.

W jaki sposób wybierani są stypendyści?
Komisje Stypendialne składające się z przedstawiciela Fundatora, Uczelni oraz programu Młodzi w Łodzi dokonują oceny wniosków przyznając punktację według skali określonej w poszczególnych regulaminach. Student z najwyższą liczbą punktów zostaje stypendystą danego pracodawcy.

Kiedy dowiem się czy zostałem Stypendystą?
Lista Stypendystów zostanie opublikowana na stronie www.mlodziwlodzi.pl w dniu 4 listopada 2014 r.

Ewentualne pytania czy wątpliwości proszę kierować na adres mailowy: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.

W ramach akcji promocyjno-informacyjnej wspierającej rekrutację do programów stypendialnych w mieście zawisną billboardy i citylighty miejskie przedstawiające dwukrotnego Stypendystę programu Młodzi w Łodzi – Konrada Kacprzaka. Na uczelniach pojawią się plakaty, ulotki i stoiska informacyjne.

ZAPRASZAMY DO APLIKOWANIA!