Jesienią AOIA znowu w grze

Jesienią AOIA wraca do gry teatralnej. Bogactwo premier i oryginalnych wydarzeń artystycznych jest wynikiem ministerialnego dofinansowania projektów złożonych przez Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych do programów Kultura w sieci.

REDUKCJE.PL:  http://www.aoia.pl/wydarzenie/2020/10/15/redukcjepl

SZKLANE MENAŻERIE: http://www.aoia.pl/wydarzenie/2020/12/31/szklane-menazerie

Jadwiga Jankowska- Cieślak , Kamila Klimczak, Kacper Zamarło, Wacław Mikłaszewski, Marcin Brzozowski, Michał Ratajski  –  udział tych wybitnych i oryginalnych artystów naznacza w szczególny sposób program, będący twórczą odpowiedzią na pandemiczną współczesność.

NADCHODZĄCE PREMIERY ONLINE / WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ:

Teatr _Starter animowany słownik teatralny dla najmłodszych/ reż. K. Zamarło, według pomysłu   A. Ciszowska / 20.09

Usta w ogniu Video-performance reż. A. Ciszowska, wyk. K. Klimczak/ 25.09

Śmierć Wenecji video spektakl na podstawie opowiadania T. Manna pt .”Śmierć w Wenecji” (realizacja i reżyseria M. Brzozowski, W. Mikłaszewski, wyk. J. Jankowska-Cieślak) / 20.10

Laura słuchowisko na podstawie Szklana menażeria T. Williams reż. M. Brzozowski/ grudzień 2020

Szklane menażerie video art/ teatr tańca/ choreografia  M. Ratajski / listopad 2020

SZCZEGÓŁOWE OPISY

Teatr _Starter

animowany słownik teatralny dla najmłodszych

realizacja: K. Zamarło, według pomysłu A. Ciszowska

PREMIERA: 20 września 2020

Zadaniem AOIA jest prowadzenie efektywnej edukacji teatralnej dla wszystkich grup wiekowych, również dzieci. Animacja jest jednym z podstawowych edukacyjnych
i artystycznych narzędzi komunikacji pracy z dzieckiem. Bajki, obrazkowe instrukcje, książeczki, komiksy, znaki. Zanim słowo, najpierw obraz uczy dziecko świata. Animowany słownik teatralny dla dzieci ma za zadanie objaśnić dzieciom fundamentalne zagadnienia teatralne konieczne do zrozumienia tej sztuki czyli: przestrzeń / iluzja – deziluzja / konwencja / aktorstwo / bezpośredni kontakt / niepowtarzalność spektaklu i inne.

Do pracy nad projektem został zaproszony utalentowany Kacper Zamarło, twórca animacji
i wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi. Nie ma na rynku pracy, która w dowcipny sposób wprowadza dzieci w sztukę teatru. Projekt stanowi innowację metodyczną, ale przede wszystkim jest dziełem animacji stworzonym specjalnie na użytek Internetu dla dzieci i ich rodziców. Będzie to minimalistyczna, nowatorska forma, redukująca treści dydaktyczne do minimum na rzecz maksimum zabawy i przyjemności estetycznej.

Adres www: http://www.aoia.pl/wydarzenie/2020/9/20/starterteatr

Usta w ogniu:http://www.aoia.pl/wydarzenie/2020/9/25/usta-w-ogniu

 video performance

reżyseria A. Ciszowska

PREMIERA 25 września 2020

Wykonanie: K. Klimczak

Realizacja: A. Wawrzoła, G. Habryn
Muzyka: Szymon Kazimierczak
Wsparcie techniczne: Adam Karol Drozdowski

Punktem wyjścia do pracy nad video Usta w ogniu były dramaty światowych egzystencjalistów i absurdystów XX w, którzy temat śmierci stawiali w centrum uwagi artystycznej. Wybuch pandemii znowu skonfrontował ludzkość z niebezpieczeństwem i wymusił refleksje na temat trwałości ludzkiego życia. Powszechny lęk stał się naszym wspólnym doświadczeniem. Właśnie namysł nad ludzkim istnieniem, jego kruchością i tajemnicą staje się tematem „Ust w ogniu”.
Ten przejmujący obraz to efekt eksperymentu i złożonego procesu twórczego, który połączył środki teatru radiowego i video performance. Bazuje na spuściźnie literackiej. Eksploruje artystyczną funkcję montażu dźwięku i montażu obrazu. Operuje wybitnymi zdjęciami i wysoce oryginalną kreacją aktorską. Główną rolę w tej pracy odgrywa krakowska wspaniała artystka Kamila Klimczak (pieśniarka Piwnicy Pod Baranami, aktorka Teatru Bagatela, uznana interpretatorka repertuaru pieśni żydowskich). Dzięki Niej teatr online staje się przeżyciem najwyższej próby.

https://www.facebook.com/aoia.lodz/videos/287064259391530

https://www.facebook.com/aoia.lodz/videos/232283414679451/

USTA W OGNIU | TRAILER 1

https://www.facebook.com/aoia.lodz/videos/779734432781083/

USTA W OGNIU | TRAILER 2

https://www.facebook.com/aoia.lodz/videos/668878357169515/

USTA W OGNIU | TEASER

https://www.youtube.com/watch?v=bPx6PdPJjUM

Śmierć Wenecji

Video/ realizacja: Marcin Brzozowski/ Wacław Mikłaszewski

PREMIERA: 20.10.2020

OBSADA:

Jadwiga Jankowska- Cieślak/Antonina Brzozowska/ Grzegorz Mikołajczyk

Laureatka Złotej Palmy w Cannes, mistrzyni psychologicznego portretowania postaci, aktorka teatralna i filmowa będzie bohaterką  najnowszej pracy w reżyserii Marcina Brzozowskiego i Wacława Mikłaszewskiego. Inspirowana motywami opowiadania „Śmierci w Wenecji” T. Manna impresja filmowa mówi o niezmiennej i niepodlegającej zmianom cywilizacyjnym/technologicznym potrzebie spotkania i fascynacji drugim człowiekiem.

Obraz pokazuje wyobcowanie i pozorną bezsilność bohaterów żyjących w świecie zdominowanym przez kult ciała i relacje oparte na powierzchownym kontakcie, zredukowanym do internetowego transferu obrazów z dźwiękiem. Ta krótka opowieść o wciąż tlącej się w człowieku pasji, jego czułości względem innych, miłości do przyrody i piękna jest refleksją nad możliwymi dzisiaj międzypokoleniowymi transferami perspektyw i sposobów widzenia oraz słyszenia świata. Droga w stronę ciszy, uspokojenia i morza, w którym odbijają się pragnienia i obrazy przywołujące piękno zaklęte w architekturze, historii i genius loci Wenecji.

Czym dla każdego z bohaterów będzie jego „bardzo dobrze obrany cel podróży”?

Laura

słuchowisko

reżyseria/ scenografia: Marcin Brzozowski

PREMIERA: grudzień 2020

OBSADA:

Amanda – Milena Lisiecka, Laura – Paulina Walendziak, Tom – Michał Surosz, Jim – Cezary Kołacz

Wybitny tekst dramatyczny Tennessee Williams’a nabiera w dzisiejszym czasie nowego znaczenia  i staje się wyjątkowo aktualny jako studium złożonych i naznaczonych traumą relacji rodzinnych oraz postaw społecznych charakteryzujących się z jednej strony poczuciem lęku wynikającego z trudnej sytuacji ekonomiczno-politycznej z drugiej zaś biernością, apatią, doraźnym i ukierunkowanym na konsumpcje myśleniem o egzystencji.

Realizacja jest próbą ujawnienia i zbadania określonych procesów społecznych prowadzących do kryzysu wartości i relacji międzyludzkich istniejących zarówno w opisanym przez Williams’a społeczeństwie amerykańskim lat 30 XX w. jak również w dzisiejszej polskiej rzeczywistości społecznej.

Szklana menażeria jako opowieść o dysfunkcyjnej sytuacji rodzinnej, wynikającej z przenoszenia na dzieci odpowiedzialności rodzicielskiej, a także lęku i traumy relacyjnej, staje się kluczem do zrozumienia kryzysu więzi rodzinnych obecnych w naszym społeczeństwie. Tekst Williams’a jest zaskakująco aktualny, a jego atmosfera zdaje się wypełniać również nasz świat naznaczony tak często dramatem niespełnionych marzeń i niezawinionej ofiary, w którym rzeczywistym kalectwem jest rodzinne dziedziczenie stanów lękowych i zaburzeń psychicznych, niska samoocena, życie zastępcze w myśl narzuconego wzorca wynikającego z nadopiekuńczej, uprzedmiotawiającej i opresyjnej “miłości”.

 

Szklane menażerie

video arte

Choreografia: Michał Ratajski

PREMIERA: listopad 2020

Krótka seria impresji tanecznych zrealizowanych w scenerii miasta (np. dworzec, dachy, parki). Punktem wyjścia pracy będą wątki z dramatu „Szklana menażeria. W tym wypadku dojdzie do symbolicznego wykorzystania ekranu jako szklanego pudełka mieszczącego „menażerię” czyli „niecodzienne gatunki  w klatkach obwożone w celach pokazowych”. Opiekę nad projektem sprawuje kurator Sceny Tańca AOIA Michał Ratajski.

Do tej pory w ramach projektu  powstały:

Wirtualna Scena Tańca – cykl spotkań i rozmów na temat spektakli teatrów tańca wraz z prezentacjami (ukazujące się w soboty). Wywiady z przedstawicielami szeroko pojętej sztuki tańca ( transmitowane w czwartki). Kuratorem tych wydarzeń jest Michał Ratajski

Adres www: http://www.aoia.pl/wydarzenie/2020/7/3/redukcjepl-wirtualna-scena-tanca-aoia

Redukcje. kino – autorskie wykłady Marioli Wiktor o kinie światowej alternatywy.  Adres www: http://www.aoia.pl/wydarzenie/2020/7/2/redukcjeplmistrzowie-kina

 

Źródło: WWW.AOIA.PL