Jakub Fichna z Łodzi wschodzącą gwiazdą medycyny

568b830fe2cb6_o,size,969x565,q,71,h,3f9797

Łodzianin dr hab. Jakub Fichna został laureatem Rising Star Award – nagrody przyznawanej przez United European Gastroenterology.

Gastroenterologia to dziedzina medycyny zajmująca się czynnościami i schorzeniami układu pokarmowego; przełyku, żołądka, jelit, odbytu, wątroby, trzustki oraz dróg żółciowych.

Reprezentująca specjalistów, zajmujących się tą dziedziną, międzynarodowa, pozarządowa organizacja z siedzibą w Wiedniu – United European Gastroenterology przyznaje co roku 8-10 nagród Rising Star. Otrzymują je młodzi naukowcy, którzy prowadzą badania kliniczne na wysokim poziomie, wyróżniający się udokumentowanym międzynarodowym dorobkiem i niezależnością naukową.

Pod koniec 2015 r. ogłoszono nazwiska 8 laureatów UEG Rising Star Award na rok 2016 – naukowców z Belgii, Holandii, Niemiec, Polski i Szwecji. Dr hab. Jakub Fichna – pierwszy Polak, który otrzyma tę nagrodę, jest profesorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownikiem Zakładu Biochemii na Wydziale Lekarskim tej uczelni.

Laureaci UEG Rising Start Award wyłaniani są dwuetapowo – na szczeblu krajowym i międzynarodowym. W pierwszym etapie kandydatura Jakuba Fichny uzyskała pozytywną rekomendację prezesa Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Nagrody za 2016 rok zostaną wręczone podczas kongresu gastroenterologów UEG Week, który odbędzie się w październiku w Wiedniu.

Jakub Fichna zajmuje się fizjologią i patofizjologią układu pokarmowego, projektowaniem i syntezą nowych, potencjalnych leków, a także mechanizmami chorób zapalnych i czynnościowych przewodu pokarmowego.

Jest autorem ponad stu publikacji naukowych. Odbywał staże m. in. w Belgii, Chinach, Danii, Francji, Niemczech, Szwajcarii i USA, a w latach 2008- 2010, w ramach stażu podoktorskiego, prowadził badania na Uniwersytecie w Calgary w Kanadzie. Jest laureatem Nagrody Naukowej Prezesa PAN za rok 2015, która została mu wręczona 3 grudnia ub. roku.

Źródło: Dziennik Łódzki