Jak stażysta staje się cennym pracownikiem firmy

„Praktyczne doświadczenie od zawsze było niezwykle istotnym elementem każdego CV. Młoda osoba, budująca swoją pozycję, tą drogą wysyła do pracodawców jasny sygnał: chcę jak najlepiej przygotować się do wymagań stawianych przez rynek pracy. Często jednak wyzwaniem może okazać się dotarcie do właściwej firmy, gdzie praktyka dostarczy zarówno nieocenionego doświadczenia, jak i „pełnokrwistej” pracy w niedalekiej przyszłości.”

W tym działaniu wspieramy młode, zdolne osoby, realizując wspólnie z łódzkimi pracodawcami największy łódzki program stażowy „Praktykuj w Łodzi- Staże wakacyjne” w ramach akcji „Młodzi w Łodzi”. 13. odsłona inicjatywy wkroczyła w kluczowy etap, bowiem pracodawcy wyłonili blisko 230 laureatów, którzy właśnie rozpoczynają staże w ponad 70 firmach. To doskonały moment, aby przypomnieć założenia programu oraz przybliżyć dotychczasowe jego osiągnięcia.

Celem nadrzędnym jest wspieranie studentów i absolwentów łódzkich uczelni oraz łódzkich pracodawców w jak najskuteczniejszym i najkorzystniejszym łączeniu obydwu stron. Projekt „Praktykuj w Łodzi” został zaprojektowany przeszło dekadę temu jako odpowiedź na podstawową potrzebę firm, czyli poszukiwanie młodych, zdolnych ludzi, którzy w niedalekiej przyszłości staną się zaangażowanymi pracownikami. Jego nadrzędnym celem jest promocja staży wakacyjnych jako doskonałego sposobu pozyskiwania utalentowanej kadry na wczesnym etapie zawodowym. Biznes chce w tym uczestniczyć – w tegorocznej edycji 80 łódzkich pracodawców zadeklarowało gotowość przyjęcia ponad 400 stażystów.

Warto podkreślić, że procedura aplikacyjna w projekcie jest zbliżona do prawdziwego procesu rekrutacyjnego. Takie działanie ma na celu przygotowanie kandydatów i podniesienie ich umiejętności również w tym aspekcie. Najpierw aplikant zgłasza się na maksymalnie 10 ofert stażowych zamieszczonych przez pracodawców na stronie projektu www.praktyki.lodz.pl . Następnie przechodzimy do fazy selekcji aplikacji, w trakcie której pracodawcy przeprowadzają indywidualne rozmowy z wybranymi kandydatami i decydują o wyborze stażystów. Staże rozpoczynają się w czerwcu i trwają do września. Co istotne i warte podkreślenia, wszystkie są płatne: od minimum 3600 złotych brutto do nawet 6500 złotych brutto miesięcznie. To jeden z fundamentów programu.

Ewidentna synergia na linii pracodawcy–stażyści zaowocowała stale rosnącą popularnością inicjatywy „Praktykuj w Łodzi”. W obecnej edycji chętnych do zdobywania doświadczenia zawodowego było rekordowo wielu, ponieważ wpłynęło prawie 6000 aplikacji! Natomiast w ujęciu ogólnym dotychczasowych 12 edycji projektu przyniosło niemal 2200 stażystów, spośród których ponad 75% każdego roku otrzymuje propozycje zatrudnienia po odbytym stażu.

Aplikujący stażyści od samego początku potrafią zaskakiwać pracodawców na wiele sposobów – niektórzy już posiadają cenne doświadczenie zawodowe, inni doskonale władają językami obcymi albo mają na swoim koncie wybitne osiągnięcia naukowe. Jak wynika z dotychczasowej współpracy z firmami, stażyści traktowani są jak pełnoprawni członkowie zespołów, co oznacza, że angażowani są w konkretne projekty i zadania. Nacisk położony jest na integrowanie studentów biorących udział w programie w życie firmy – współpracę z doświadczonymi kolegami i koleżankami, specjalistami w swych dziedzinach – młodzi muszą czuć się częścią organizacji, bo tylko tak gromadzone doświadczenie przełoży się na zwiększenie kapitału wiedzy obydwu stron. Dla studentów tworzone są warunki, które w niedalekiej perspektywie czasowej mają zaprocentować w pełnoprawnej pracy.

Można powiedzieć, że projekt „Praktykuj w Łodzi”, to inicjatywa win-win dla wszystkich biorących w niej udział. Będziemy czynić dalsze starania, aby kolejne edycje oferowały jeszcze więcej wysokiej jakości możliwości rozwoju, zarówno dla studentów, jak i pracodawców.

LISTA LAUREATÓW edycji 2023

 

Źródło: Młodzi w Łodzi