Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera

Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera rozpoczął działalność w obszarze nauk o zdrowiu w 1954 roku. Dzięki wysokiej jakości prowadzonych badań jesteśmy wiodącym ośrodkiem naukowo-badawczym w kraju. Zatrudniamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę, w tym uznanych pracowników naukowych.
Nasze wieloletnie doświadczenie, zaangażowanie w prowadzone badania oraz inwestycje w rozwój zaowocowały szeroką współpracą krajową i międzynarodową. Od 1975 roku jesteśmy ośrodkiem referencyjnym WHO. Realizujemy liczne programy międzynarodowe.
Wkład Instytutu w rozwój nauki jest doceniany w kraju i za granicą. W 2006 roku Instytut otrzymał nagrodę Kryształowej Brukselki w kategorii Najlepszy Instytut Badawczy za najbardziej aktywny udział w 6. Programie Ramowym Unii Europejskiej. W 2009 roku Instytut został uhonorowany nagrodą WHO za badania naukowe w zakresie promocji zdrowia.
W świecie nieustannie zmieniających się wyzwań dla nauk medycznych naszym celem jest dynamiczny rozwój i codzienna praca na rzecz poprawy jakości życia i zdrowia ludzi.

Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
91-348 Łódź
tel.: 42 631 45 02
faks: 42 656 83 31
e-mail: impx@imp.lodz.pl
www.imp.lodz.pl