Innowacyjne włókiennictwo 2020+

Projekt „Innowacyjne Włókiennictwo 2020+” otrzymał ponad 12,5 miliona dofinansowania w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.W projekcie, którego liderem jest Politechnika Łódzka współpracować będzie kilka instytucji.

Celem projektu, wartego ogółem ponad 22,6 miliona złotych, jest zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienie badań naukowych w zakresie włókiennictwa, służące budowaniu konkurencyjnej przewagi polskich przedsiębiorstw na rynku globalnym.

Infrastruktura badawcza, która powstanie w rezultacie realizacji projektu „Innowacyjne Włókiennictwo 2020+” służyć będzie przede wszystkim prowadzeniu rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej, transferowi wiedzy i wdrażaniu innowacji na rzecz przedsiębiorstw. Zostaną zintensyfikowane badania o charakterze aplikacyjnym w zakresie innowacyjnego i nowoczesnego włókiennictwa.

W skład konsorcjum wchodzą: Politechnika Łódzka (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki), Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Instytut Włókiennictwa. Koordynatorem projektu jest prof. Izabella Kucińska. Realizacji zadań przez ten interdyscyplinarny zespół sprzyja jego potencjał naukowo-badawczy i dobre doświadczenia wynikające z dotychczasowej współpracy.

Konsorcjum prowadzić będą badania naukowe, przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe celem wdrażania nowych technologii, zarówno na potrzeby swojej działalności, jak i innych zleceniodawców. Obecnie sektor włókienniczy jest jednym z najbardziej innowacyjnych. Obejmuje technologie od: funkcjonalnych wyrobów włókienniczych, przez tekstronikę, wyroby odzieżowe i konfekcjonowane wyroby specjalne po nowoczesne systemy informatyczne dla projektowania wyrobów włókienniczych i odzieżowych.

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej