Informatyka najpopularniejszym kierunkiem na PŁ

Politechnika Łódzka zakończyła pierwszy etap rekrutacji, wczoraj (26.07) ogłosiła wyniki. Największym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszyła się informatyka. Na studia informatyczne w języku angielskim było 15 zgłoszeń na miejsce.

W tym roku na PŁ wpłynęło ponad 19 tys. zgłoszeń na studia I stopnia. Już w pierwszym etapie rekrutacji wypełniły się limity przyjęć na informatykę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
Na drugim miejscu, wśród zainteresowań kandydatów na PŁ, znalazło się zarządzanie i inżynieria produkcji. Na studia w języku angielskim było niemal 11 zgłoszeń na miejsce i niemal 10 na studia w języku polskim. Dużym zainteresowanie cieszyły się także kierunki: logistyka – ponad 9 zgłoszeń na miejsce, zarządzanie – ponad 8 zgłoszeń na miejsce oraz automatyka i robotyka, na który było ponad 7 zgłoszeń na miejsce.
W sumie na nowy rok akademicki uczelnia przygotowała 4525 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz 890 miejsc na studiach niestacjonarnych. Przyszli studenci mogli wybierać spośród 62 kierunków.
W pierwszym etapie rekrutacji, na studia stacjonarne pierwszego stopnia Politechnika Łódzka przyjęła 3620 osób i 569 osób na studia niestacjonarne. Na kierunki, na których pozostały wolne miejsca uczelnia planuje przeprowadzić drugi etap rekrutacji, który rozpocznie się 1 sierpnia i potrwa do 12 września.
W drugim etapie rekrutacji Politechnika Łódzka oferuje 657 miejsc na studiach stacjonarnych i 289 miejsc na studiach niestacjonarnych. Pełna lista wolnych miejsc, kierunków i rodzajów studiów pierwszego stopnia, na które będzie prowadzony nabór w II etapie rekrutacji znajduje się na stronie rekrutacja.p.lodz.pl.
Źródło: https://www.p.lodz.pl/