Informacja dot. zapomogi z tytułu utraty przez studenta/członka jego rodziny źródła dochodu spowodowanej ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego

W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

O zapomogę można starać się jeden raz i z tytułu utraty pracy przez jednego członka rodziny studenta.

Analogiczne wsparcie przysługuje doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Wnioski o przyznanie zapomogi, wg wzoru załączonego poniżej, wraz z Zaświadczeniem od pracodawcy potwierdzającym zaistniałą sytuację należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: res@adm.p.lodz.pl, a następnie oryginały pocztą na adres Sekcja Obsługi Świadczeń PŁ, ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź.

Decyzja w sprawie przyznania zapomogi może zostać wydana dopiero po wpłynięciu do Komisji papierowej wersji podania.

Źródło z wnioskiem do pobrania: https://www.p.lodz.pl/pl/nforacja-dot-zapomogi-tytulu-utraty-przez-studentaczlonka-jego-rodziny-zrodla-dochodu-spowodowanej utm_source=NewsLetter&utm_medium=NewsLetter&utm_campaign=NewsLetter_PL