Inauguracja roku akademickiego w Politechnice Łódzkiej

UroczystePosiedzenieSenatuPL

Przemarsz władz uczelni i członków senatu Politechniki Łódzkiej spod rektoratu pod pomnik pierwszego rektora prof. Bohdana Stefanowskiego to tradycyjny początek święta, jakim jest inauguracja nowego roku akademickiego.

Tegoroczne uroczyste posiedzenie Senatu PŁ, które odbędzie się 6 października, rozpocznie się w audytorium im. A. Sołtana, ale zakończy na placu budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Kampus Politechniki Łódzkiej (ŁACSD).

Posiedzenie zaplanowane w audytorium od godz. 11.00 rozpocznie się przemówieniem JM Rektora prof. Stanisława Bieleckiego.

Szczególnie miłym momentem będzie wręczanie nagród i wyróżnień licznej grupie absolwentów, którzy niedawno obronili prace dyplomowe. Nagrody i wyróżnienia otrzyma aż 21 najlepszych absolwentów z różnych wydziałów Politechniki Łódzkiej. Nagrody te przyznawane są za aktywność naukową i osiągnięcia w okresie studiów zakończone obroną wysoko ocenionej pracy dyplomowej. W czasie inauguracji poznamy laureatów 10 różnych nagród ustanowionych przez wydziały uczelni i nazwane imieniem wybitnych profesorów, a także przyznawane przez stowarzyszenia i organizacje. Część z tych nagród ufundowały firmy współpracujące z PŁ, a także osoby prywatne. Tytułem Student Roku wyróżniona zostanie grupa 14 najlepszych studentów z poszczególnych jednostek Politechniki Łódzkiej prowadzących kształcenie (wydziały, kolegia, IFE, Instytut Papiernictwa i Poligrafii), co stanowi wyraz uznania za ich osiągnięcia w nauce.

Uroczystym momentem będzie immatrykulacja i złożenie ślubowania przez młodych ludzi przyjętych na pierwszy rok, wybranych z grupy tych, którzy zdali najlepiej. Od tego momentu staną się oni studentami Politechniki Łódzkiej.

Wykład inauguracyjny pt. Technologie podwójnego zastosowania w programie modernizacji Sił Zbrojnych RP wygłosi JM Rektor – Komendant gen. dyw. prof. Zygmunt Mierczyk z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Druga część uroczystości związana jest z wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowę Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Kampus Politechniki Łódzkiej i odbędzie się na terenie inwestycji prowadzonej w kampusie B.

O godz. 13.00 uczestnicy posiedzenia Senatu znajdą się w miejscu gdzie powstaje jeden z największych ośrodków sportowych w Łodzi. Plac budowy znajduje się w sąsiedztwie budynku Centrum Językowego PŁ (wjazd na kampus od ul. Wólczańskiej lub Wróblewskiego).

W programie wydarzenia zaplanowano wystąpienia władz uczelni i zaproszonych gości oraz poświęcenie inwestycji. Po odczytaniu i podpisaniu aktu erekcyjnego zostanie on umieszczony w specjalnej tubie i spocznie na wieki w murach wznoszonego centrum sportu.

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej