Inauguracja roku akademickiego na UŁ i doktorat h.c. dla prof. Josepha H.H. Weilera

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z okazji inauguracji roku akademickiego 2022/2023 oraz nadania prof. Josephowi H. H. Weilerowi tytułu doktora honoris causa rozpocznie się 3 października br. o godz. 10 w Auli im. prof. Wacława Szuberta przy ul. Lindleya 5 w Łodzi.
W uroczystości, której przewodniczyć będzie rektor UŁ prof. Elżbieta Żądzińska, wezmą udział goście z kraju i zagranicy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, władze uczelni, pracownicy naukowi, doktoranci i studenci.

W pierwszej części uroczystego posiedzenia Senatu UŁ, która rozpocznie się odegraniem hymnu państwowego, przewidziano wystąpienie rektor UŁ prof. Elżbiety Żądzińskiej oraz immatrykulację przedstawicieli studentów i doktorantów przyjętych na pierwszy rok studiów i do szkół doktorskich. Następnie studenci i doktoranci angażujący się szczególnie w życie uczelni otrzymają Medale Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo.

W części drugiej będziemy mieli zaszczyt uhonorować tytułem doktora honoris causa prof. Josepha H. H. Weilera, prawnika, specjalistę w dziedzinie prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i unijnego, profesora New York University, w przeszłości członka Komitetu Prawników Komisji Spraw Instytucjonalnych (dziś: Spraw Konstytucyjnych) Parlamentu Europejskiego, współtwórcy Deklaracji Praw i Wolności Człowieka Parlamentu Europejskiego.

Ceremonia rozpocznie się przedstawieniem dorobku laureata i recenzentów oraz laudacją wygłoszona przez promotora doktoratu, prof. Michała Kazimierza Ujazdowskiego. Dyplom doktora honoris causa wręczą prof. Weilerowi rektor UŁ z towarzyszeniem promotora oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ prof. Moniki Bogucką-Felczak. Po ceremonii wykład inauguracyjny pt. „Will the Judge of the Whole Earth Himself Not do Justice (Gen:18:25) – The Copernican Moment in the Evolution of Justice.” wygłosi Joseph H. H. Weiler.

 

Źródło: Uniwersytet Łódzki