Impuls – drugi nabór wniosków

Do 30 września 2014 r. można składać wnioski w ramach drugiej edycji konkursu Impuls, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest promocja badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności uczonych z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszenia mogą przesyłać tylko osoby, które brały udział w działaniach w ramach projektu SKILS – np. w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości, transferu technologii lub negocjacji, organizowanych w ramach projektu SKILLS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wnioski mogą składać osoby, które dodatkowo spełniają następujące warunki:

  • pracownicy naukowi, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie Polski;
  • doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce;
  • absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora zamierzający realizować projekt w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terytorium Polski.

Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody:

  • I nagroda – 120 000 zł;
  • II nagroda – 100 000 zł;
  • III nagroda – 80 000 zł.

W regulaminie konkursu ustalone zostało, że każda nagroda składa się z dwóch części – 80% nagrody stanowi część subwencyjna na realizację zwycięskiego projektu badawczego, a 20% nagrody to indywidualne wsparcie dla laureata.

Kompletny wniosek zgłoszeniowy musi zawierać następujące elementy:

  • opis Projektu Konkursowego zgodny ze wzorem (załącznik nr 1 do regulaminu);
  • plan realizacji Projektu Konkursowego nieprzekraczający 12 miesięcy;
  • CV i opis dorobku naukowego kandydata/kandydatki;
  • osiągnięcie naukowe kandydata/kandydatki będące podstawą Projektu Konkursowego: np. kopia publikacji lub zgłoszenia patentowego (w języku oryginalnym), wygłoszony referat.

Wnioski składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu https://wnioski.fnp.org.pl.

Strona internetowa konkursu Impuls : https://www.fnp.org.pl/oferta/skills-konkurs-impuls/

Źródło: Informacje Organizatora

fnp