III Sesja Młodych Mikrobiologów Środowiska Łódzkiego

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział Terenowy w Łodzi serdecznie zapraszają do udziału w:

III Sesji Młodych Mikrobiologów Środowiska Łódzkiego,

która odbędzie się 7 czerwca 2019 roku na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 1 (sala 4A, parter) w Łodzi. Istnieje możliwość zaprezentowania prac w lub posterów w 3 panelach tematycznych:

  • Mikrobiologia środowiskowa i ogólna,
  • Mikrobiologia w medycynie,
  • Mikrobiologia w przemyśle.

Celem wydarzenia jest:

  • integracja młodych mikrobiologów (doktorantów oraz dyplomantów) łódzkich jednostek naukowych: Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Polskiej Akademii Nauk,
  • prezentacja dokonań naukowych,
  • wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych.

Rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.sesjamikrobiologow.wixsite.com/lodz trwa do 5 maja 2019.

Abstrakty, po wypełnieniu formularza należy przesyłać na adres: sesja.mikrobiologów@gmail.com, w formacie .doc lub .docx zatytułowane: Imię Nazwisko_Panel tematyczny. Sposób przygotowania abstraktu dostępny jest także na stronie internetowej wydarzenia.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Pytania prosimy kierować na adres e-mailowy: sesja.mikrobiologów@gmail.com

Za najlepsze wystąpienia (referaty i postery) w danych sesjach przewidziane są narody.

Patroni konferencji: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Naczelna Izba Aptekarska, Biotechnologia pl., Młodzi w Łodzi.