III edycja konkursu literackiego „Recensiamo ItaliAMO”


Studenckie Koło Naukowe ItaliAMO ma przyjemność ogłosić kolejną edycję konkursu na najlepszą recenzję współczesnego włoskiego dzieła literackiego!

W ciągu dwóch ostatnich lat dzięki naszym uczestnikom poznaliśmy utwory najchętniej czytanych współczesnych autorów Półwyspu Apenińskiego. Nazwiska takich pisarzy jak: Paolo Giordano, Federica Bosco, Niccolò Ammaniti czy tajemnicza Elena Ferrante trafiły do naszego czasopisma dzięki recenzjom naszych studentów!
W najnowszym XVI numerze czasopisma znalazły się nagrodzone oraz wyróżnione recenzje ubiegłorocznej edycji konkursu. Jego wersję elektroniczną pobrać można ze strony Wydziału Filologicznego:
https://filolog.uni.lodz.pl/?page_id=2571.
Bardzo chcemy dowiedzieć się, jakie współczesne włoskie książki przeczytaliście ostatnio!
Swoje recenzje przesyłajcie wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Cele konkursu:
popularyzacja współczesnej literatury włoskiej, rozwój umiejętności interpretacji dzieł literackich i argumentacji

Warunki uczestnictwa:
Recenzje mogą dotyczyć dowolnego włoskiego dzieła literackiego opublikowanego po 2000 r. Zachęcamy zwłaszcza do recenzowania książek wydanych przez patronów wydarzenia. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie oryginalne, nigdzie niepublikowane wcześniej prace.

Recenzja musi zawierać:
– dane dotyczące autora, roku i miejsca wydania we Włoszech;
– w przypadku dzieł przetłumaczonych na język polski – dane dotyczące tłumacza, roku i miejsca wydania w Polsce;
– zarys tematyki dzieła;
– opinię na temat dzieła;
– dane dotyczące autora recenzji: imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, adres e-mail.

Język: polski lub polski i włoski (przesłanie tekstu w obu językach będzie dodatkowym atutem).
Zalecenia edycyjne: długość min. 4 tys. znaków, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5.
W ocenie tekstów będą brane pod uwagę następujące kryteria:
– oryginalność;
– umiejętność wyrażania własnej opinii i argumentacji;
– umiejętność odwoływania się do kontekstów literackich, kulturowych i historycznych;
– poprawność językowa.

Prosimy o nadsyłanie zapisanych w postaci pliku doc i pdf tekstów
na adres e-mail: italiamoul@wp.pl do 4 grudnia 2019 r.

Komisja konkursowa wyłoni laureatów I, II i III miejsca oraz przyzna wyróżnienia. Wręczenie nagród nastąpi podczas specjalnego spotkania, które odbędzie się w ostatnim tygodniu grudnia. Najlepsze teksty zostaną następnie opublikowane na łamach dwujęzycznego periodyku popularnonaukowego „ItaliAMO”.
Informacje na temat konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej https://filolog.uni.lodz.pl/?p=15193

Organizator: SKN ItaliAMO UŁ