II Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu‏

W dniach 21 – 23 listopada na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej odbędzie się II Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu‏. Jest to kolejna edycja ogólnopolskiego zjazdu laureatów konkursu „Diamentowy Grant” organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnie uzdolnionych studentów polskich uczelni wyższych. W tym roku konferencja ta odbędzie się na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.
W programie konferencji przewidziane są warsztaty z komercjalizacji innowacji, sesja wykładowa oraz sesja posterowa, podczas których Laureaci konkursu „Diamentowy Grant” będą mogli zaprezentować tematykę realizowanych przez nich projektów naukowo-badawczych. Konferencja zostanie uroczyście otwarta przez Władze Politechniki Łódzkiej.
Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu założone w 2013 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest integracja środowiska młodych polskich naukowców, wspieranie i organizacja przedsięwzięć o charakterze naukowym, edukacyjnym i społecznym oraz działanie na rzecz rozwoju nauki.
Organizację Konferencji wspierają: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Organizator: logo
Patronat Honorowy i Sponsorzy:
monako
Źródło: Informacje Organizatora