II etap rekrutacji na PŁ

Do 12 września trwa drugi etap rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia. Politechnika Łódzka oferuje 657 miejsc na studiach stacjonarnych i 289 na niestacjonarnych.
Na stronie internetowej rekrutacji znajdują się wszystkie informacje związane z aplikowaniem na PŁ.

W specjalnie dedykowanym kandydatom portalu rektutacyjnym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wolnych miejsc na poszczególnych wydziałach i kierunkach studiów. Politechnika Łódzka planuje uruchomić od nadchodzącego roku akademickiego kilka nowych kierunków studiów: elektrotechnikę w języku angielskim na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz analitykę chemiczną na Wydziale Chemicznym.

Sprawdziany uzdolnień plastycznych i plastyczno-konstrukcyjnych odbędą się: 13 września dla kandydatów na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego, 14 września dla chętnych na wzornictwo.

Listy przyjętych zostaną ogłoszone 20 września.

Przypominamy, że do 21 września trwa rekrutacja na studia drugiego stopnia. 24 i 25 września zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Wyniki przyjęć zostaną ogłoszone 28 września. Limity przyjęć na studiach drugiego stopnia wynoszą odpowiednio: 1355 na studia stacjonarne oraz 525 na studia niestacjonarne.

Źródło: www.p.lodz.pl