I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju

Studenckie Koło Naukowe SKN Ekobiznes wraz z Ambasadorką Ligi Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję Naukową Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. Konferencja odbędzie się 12 maja na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym UŁ, w auli C101.

Konferencja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze „Społeczeństwo. Środowisko. Innowacje w gospodarce.” Problematyka szeroko rozumianej ekonomii zrównoważonego rozwoju wywołuje częste dyskusje zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Problemy poruszane podczas konferencji mogą stać się zatem okazją do wymiany doświadczeń oraz inspiracją do dalszych prac badawczych w zakresie ekonomii zrównoważonego rozwoju.

Harmonogram konferencji:
9.30 – 10.00 Uroczyste rozpoczęcie i przywitanie gości
10.00 – 10.30 Wykład inauguracyjny
10.30 – 12.00 Wystąpienia uczestników
12.00 – 12.15 Przerwa kawowa
12.15 – 14.00 Wystąpienia uczestników
14.00 – 14.15 Przerwa kawowa
14.15 – 15.00 Zakończenie konferencji

Źródło: Informacje Organizatora

_INTERNET I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju