I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu – BioOpen 2015

W ramach konferencji zaprezentowane zostaną wykłady i krótkie doniesienia z zakresu szeroko rozumianych Nauk o Życiu. Zostało wyodrębnionych sześć sesji tematycznych, a każdą z nich poprzedzi wykład uznanego w świecie specjalisty w danej tematyce. W każdej z sesji zostanie zaprezentowane krótkie referaty ustnych oraz liczne postery przygotowane doktorantów wykonujących badania w tematyce sesji:
• Choroby cywilizacyjne – od mechanizmów molekularnych do nowych strategii leczenia (Diseases of civilization– from molecular mechanism to new treatment strategies)
• Fizjologia i biotechnologia roślin,
• Komórka – podstawowy model badawczy,
• Nanotechnologia w naukach biologicznych,
• Neurobiologia,
• Życie w skali mikro – od mikrobiologii do biotechnologii.
Osoby, które zechcą uczestniczyć w tym wydarzeniu będą mogły poszerzyć swoją wiedzę z zakresu biologii, w tym mikrobiologii, biotechnologii, biochemii, biofizyki, fizjologii roślin i zwierząt, biologii komórki i innych dyscyplin. Pragniemy też pokazać możliwość powiązań prac biologicznych z innymi działami nauki, jak chemia, fizyka czy nauki medyczne. Chcemy także poprzez prezentowanie potencjalnych zastosowań badań biologicznych w praktyce podkreślić, że nie można ograniczać się tylko do wykonywania badań podstawowych, ale że równie ważne są badania prowadzone we współpracy z przedsiębiorcami, ze szpitalami, które przekładają się na konkretne korzyści dla społeczeństwa. Pragniemy by uczestnicy przez te trzy dni intensywnie wymieniali się doświadczeniami w zakresie prowadzonych badań i wzajemnie inspirowali się do szukania odpowiedzi na nurtujące ich pytania, a osoby, które zechcą nas odwiedzić chcemy zaciekawić tajnikami, jakie kryją nauki biologiczne i zachęcić do praktycznego wykorzystania wiedzy z tego zakresu.
Szczegółowe informacje na temat programu konferencji zamieszczone są na stronie: https://acer.biol.uni.lodz.pl/~bioopen/
Źródło: Informacja od Organizatora
bioopen_logo