I LO ósmym liceum w Polsce. Są wyniki rankingu "Perspektyw"

Najlepsza łódzka szkoła znalazła się na 8. pozycji rankingu (spadek o jedno miejsce w stosunku do poprzedniego roku, i o dwa w stosunku do roku 2011). Wyprzedziły ją licea z Wrocławia, Torunia, Gdyni, Krakowa, Szczecina i Warszawy. Najlepszym polskim liceum zostało LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.
Jak poradziły sobie inne szkoły z Łodzi i regionu? Na 31. miejscu rankingu znalazło się Publiczne LO Politechniki Łódzkiej, na 51. – XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa, na 66. – XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego, na 69. – Publiczne LO Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, na 71. – III Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki, a na 95. – IV Liceum Ogólnokształcące im. E. Sczanieckiej. Najlepszą szkołą regionu łódzkiego spoza Łodzi jest I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim (112. miejsce w rankingu).
Piętnasty opublikowany przez „Perspektywy” ranking postanowiono uczcić, wybierając piętnaście najlepszych liceów piętnastolecia. I LO przyznano 3. miejsce.


W rankingu „Perspektyw” co roku znajdują się wszystkie polskie licea i technika. Ranking oparty jest na wynikach egzaminów maturalnych i zawodowych oraz sukcesach uczniów na olimpiadach.
Źródło: Gazeta Wyborcza Łódź