HYDRO funduje AKADEMIK dla studenta PŁ

Studiujesz na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej i mieszkasz w akademiku? Dzięki HYDRO masz szansę mieszkać całkowicie za darmo!

O Dofinansowanie może się ubiegać student V i kolejnych semestrów studiów stacjonarnych I stopnia oraz student studiów stacjonarnych II stopnia dowolnego kierunku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, który:

•posiada miejsce w Domu Studenckim Osiedla Akademickiego Politechniki Łódzkiej w danym roku akademickim przyznane zgodnie z Regulaminem zakwaterowań;

•zamieszkuje poza Łodzią, a codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby mu studiowanie i który jednocześnie w roku akademickim poprzedzającym okres Dofinansowania otrzymał stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Aplikuj do 25 października!

REGULAMIN: https://mlodziwlodzi.pl/wp-content/uploads/old/2019/09/Regulamin_Hydro.pdf
WNIOSEK: https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/program-stypendialny-hydro-extrusion-poland/

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/

ZAPRASZAMY!