HR partners

HR partners

HR partners to zespół specjalistów i praktyków biznesu, realizujących kompleksowe projekty dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Kompetencje każdego z naszych konsultantów to nie tylko wiedza, ale i doświadczenie zdobyte w pracy w różnych sektorach branżowych.
Oferujemy usługi z zakresu:
– Rekrutacja i Selekcja Pracowników
– Szkolenia
– Doradztwo Personalne
Naszym strategicznym celem jest pozyskiwanie dla Firm odpowiednich ludzi oraz tworzenie warunków skłaniających ich do aktywnego uczestnictwa w życiu firmy. Uważamy, że motywowanie oraz ocena pracy pracowników jest wielką sztuką i wyzwaniem dla każdego menedżera, dlatego w swoich działaniach koncentrujemy się na zasadzie, iż sukces firmy może zapewnić tylko fachowo przygotowana, kompetentna i odpowiednio zmotywowana kadra, postrzegana jako najcenniejszy kapitał każdej organizacji.

Rekrutacja i Selekcja Pracowników
Specjalizujemy się w pozyskiwaniu Kandydatów na stanowiska administracyjne, specjalistyczne oraz menedżerskie średniego i wyższego szczebla. Dbamy o to, aby wszystkie przedstawione przez nas Kandydatury spełniały wymagania Naszego Klienta, zarówno pod względem merytorycznym, jak i pod względem osobowościowym.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu stosujemy procedury i narzędzia, które skutecznie pozwalają osiągać założone przez nas cele. Każdorazowo nasz proces rekrutacyjny rozpoczynamy od poznania kultury organizacyjnej, specyfiki branży oraz oczekiwań Naszego Klienta.

Szkolenia
Naszym celem jest dostarczanie kompleksowej oferty szkoleniowej, która zapewni dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Indywidualne podejście do każdego projektu pozwala w pełni zrozumieć oczekiwania Naszych Klientów, a tym samym sprostać bieżącym potrzebom w wybranym aspekcie działalności każdej firmy. Każdy projekt rozpoczynamy od poznania kultury organizacyjnej firmy w celu sformułowania programu szkoleniowego i zdefiniowania jego roli w strategii rozwojowej organizacji. Po uzgodnieniu celów, proponujemy wprowadzenie takich sposobów postępowania, które będą mobilizowały uczestników do aktywnego implementowania nowo nabytych umiejętności w wykonywaniu codziennych zadań, na konkretnych stanowiskach pracy.

Doradztwo
Specjalizujemy się w doradztwie oraz wspieraniu procesów personalnych zachodzących w organizacjach. Jesteśmy przekonani, że solidnie zbudowane fundamenty operacyjne, działają w przedsiębiorstwie jako zdecydowana przewaga nad konkurencją, gwarantując równocześnie możliwość dalszego rozwoju firmy.
Analizujemy, planujemy i doradzamy, jak organizować i rozwijać zasoby organizacji dla osiągnięcia ustalonych przez nią celów. Pomagamy sprostać wymaganiom stawianym przez współczesny rynek, budując odpowiednie dla kultury organizacyjnej strategie zarządzania zasobami ludzkimi.
www.hr-partners.pl