Harmonogram rekrutacji i limity przyjęć na Politechnikę Łódzką

Senat Politechniki Łódzkiej uchwalił harmonogram rekrutacji oraz limity przyjęć na pierwszy rok studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym 2021/22.

Limit miejsc na PŁ

W najbliższej rekrutacji kandydatom, którzy chcą podjąć studia w Politechnice Łódzkiej uczelnia oferuje 5 560 miejsc na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Na studiach pierwszego stopnia uczelnia planuje przyjąć 4210 osób, pozostałe 1350 miejsc przewidziano dla tych, którzy będą chcieli kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia. Jak limity te kształtują się w podziale na formy kształcenia? Na nowy rok akademicki Politechnika Łódzka przygotowała na studiach stacjonarnych 3 820 miejsc na poziomie studiów I stopnia i 910 miejsc na studiach II stopnia. Dla osób, które chcą podjąć naukę w na studiach niestacjonarnych uczelnia ma 390 miejsc na studiach I stopnia i 440 miejsc na studiach II stopnia.

Liczba kierunków: W ofercie kształcenia znajduje się 70 kierunków, na których kształcenie odbywa się w języku polskim, a także w języku angielskim i francuskim, na obu poziomach studiów.

W zależności od stopnia i trybu kształcenia kandydaci mogą wybierać:

na studiach pierwszego stopnia: 53 kierunki na studiach stacjonarnych i 9 na studiach niestacjonarnych,

na poziomie studiów drugiego stopnia: 25 kierunków na studiach stacjonarnych i 8 na studiach niestacjonarnych.

Harmonogram rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia rozpocznie się 18 czerwca. Dokumenty kandydatów będą przyjmowane do 13 lipca. Sprawdziany uzdolnień praktycznych odbędą się 15 i 16 lipca, odpowiednio na kierunki: inżynieria wzornictwa przemysłowego i wzornictwo oraz na kierunek architektura.

Wyniki tego etapu rekrutacji zostaną ogłoszone 23 lipca 2021 r.

W sytuacji, gdy nie wszystkie miejsca zostaną zajęte przewidziany jest drugi etap rekrutacji. Będzie on trwał od 29 lipca do 14 września – przyjmowanie dokumentów. Sprawdziany uzdolnień praktycznych zostaną przeprowadzone 15 i 16 września. Ogłoszenie wyników – 21 września 2021 r.

Rekrutacja na studia drugiego stopnia rozpocznie się 18 czerwca 2021 r. Dokumenty kandydatów będą przyjmowane do 16 września. 20 i 21 września odbędą się rozmowy kwalifikacyjne. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 września 2021 r.

strona rekrutacji: https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl

Źródło: Politechnika Łódzka