Hackaton Wspólnie przeciwko epidemii Łódź 2022

 

RDS Fund Sp. z o.o. w ramach projektu Projektu Bridge_Alfa „Nowa Ziemia Obiecana Seed Fund” ogłasza nabór specjalny Hackathon „Wspólnie Przeciwko
Epidemii Łódź 2022 – Polowanie na jednorożca” i kontynuuje VI falę naboru innowacyjnych projektów.

Projekt Programu Bridge_Alfa „Nowa Ziemia Obiecana Seed Fund” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: BRIdge Alfa.

Celem Hackathonu – Wspólnie Przeciwko Epidemii Łódź 2022 – „Polowanie najednorożca”  jest pozyskanie i rozwój innowacyjnych projektów z zakresu:
•   przeciwdziałania zagrożeniom epidemicznym i pandemicznym bakteryjnym
grzybiczym, wirusowym (w tym COVID-19)
•    ograniczaniu rozprzestrzeniania się zagrożeń biologicznych,
•    budowa odporności,
•    walka z pandemią COVID 19 i innymi zagrożeniami biologicznymi
bakteryjnymi, grzybicznymi
i wirusowymi,
•    rehabilitacja po przebytym COVID 19 i powrót do pełnej sprawności,
•    rehabilitacja po zakażeniach bakteryjnych, grzybiczych, wirusowych w
tym w skali pandemicznej,
•    strukturalno-organizacyjne wyzwania służby zdrowia, administracji
publicznej i samorządowej, organizacji pracy w publicznych i prywatnych
przedsiębiorstwach oraz życiu codziennym,
•    rozwiązania systemowe uwzględniające wnioski i doświadczenia z
pandemii COVID -19.

Konkurs dedykowany dla:
– innowatorów, naukowców, lekarzy i przedsiębiorców,
– zespołów
– startupów do 5 lat od rejestracji działalności w KRS.

Nagrody
•    3 analizy PoP projektów do kwoty 50 tys. PLN każda
•    możliwość przygotowania projektu na Komitet Inwestycyjny projektu
BridgeAlfa „Nowa Ziemia Obiecana Seed Fund” i możliwość pozyskania
finansowania do 1,1 mln PLN.

Harmonogram

18 marca 2022 r. do godz. 23.59 – termin zgłoszeń Zespołów i pomysłów. Zgłoszenia mogą dokonywać Zespoły lub Innowatorzy poszukujący zespołów, partnerów o określonych umiejętnościach, wiedzy, kompetencjach, doświadczeniu.

21 marca 2022 r. do godz. 15.00 – Ogłoszenie wyników preselekcji Projektów do uczestnictwa w Hackathonie

21 -25 marca 2022 r. łączyć będziemy Zespoły i Mentorów dla jak najefektywniejszej pracy podczas hackathonu wykorzystując najnowocześniejsze narzędzia definiowania i rozwoju innowacyjnych pomysłów.

25-27 marca 2022r. Praca Zespołów z Mentorami, start 25 marca 2022 r. w piątek od godz. 17.00.;
Hackathon w formule hybrydowej – stacjonarno/on-line.

27 marca 2022 r. – od godz. 17.00 – finał hackathonu i sesja prezentacji projektów i ogłoszenie wyników
Finał w postaci 5 minutowych prezentacji i 5 minutowych sesji Q&A  w dniu
27 marca 2022 r. od godz. 17.00.

Ogłoszenie Hackathonu –18 lutego 2022r
https://www.facebook.com/CKFabryka/videos/523726322401918

Webinar: „Jak przygotować projekt do Hackathonu” –
https://www.facebook.com/CKFabryka/videos/3028090970854034

Webinar: „Zagrożenia biologiczne – wyzwania w ochronie zdrowia”
https://www.facebook.com/events/3120739528213726/?ref=newsfeed

VI fala naboru projektów

Nabór VI fali odbywa się w zakresie obejmującym Krajowe Inteligentne
Specjalizacje (KIS):
•    KIS 1 Zdrowe społeczeństwo;
•    KIS 4 Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania,
magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii;
•    KIS 10  Inteligentne sieci i technologie informacyjno – komunikacyjne
oraz geoinformacyjne;
Szczegóły zakresu KIS : https://smart.gov.pl/pl/

Źródło: RDS Fund