Granty dla Łodzi akademickiej rozdane!

 

Znamy już listę laureatów dwóch dodatkowych naborów w konkursach: Łódź naukowa, Łódź akademicka 2021 oraz Łódź akademicka przyjazna dla nowych mieszkańców miasta.

Tym razem dofinansowanie otrzymały następujące organizacje:

Fundacja Politechniki Łódzkiej – Wczoraj uczeń, dziś pracownik – kontynuacja projektu Join IT in Łódź – 7 425, 00 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Studenckich – Study in Lodz – 7 047,00 zł

Fundacja Politechniki Łódzkiej – Łódzkie Dni Informatyki 2021 – ścieżka Junior – 7 425,00 zł

Fundacja Urban Forms – Stacja Badawcza osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi. Prezentacja badań prowadzonych przez studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego na wystawie „Mein Haus/Mein Wohnblock. Die Montwiłł-Mirecki Wohne Siedlung in Lodz, 1928-31” we Frankfurcie n. Menem – 13 200, 00 zł

Fundacja Unamos Culturas – Zapraszam do stołu / At my table – 3 996, 00 zł

 

W projekcie Łódź akademicka przyjazna dla nowych mieszkańców miasta wciąż pozostają wolne środki!

Więcej na stronie Operatora konkursu Stowarzyszenia Opus

Gratulujemy i czekamy na realizację projektów!

Źródło: Stowarzyszenie Opus