GFT funduje STYPENDIUM dla studenta INFORMATYKI lub kierunków pokrewnych

Studiujesz Informatykę lub kierunek pokrewny na PŁ lub UŁ? Aplikuj o STYPENDIUM GFT!

O Stypendium może się ubiegać Student co najmniej czwartego roku studiów jednolitych bądź co najmniej pierwszego roku studiów drugiego stopnia Politechniki Łódzkiej lub Uniwersytetu Łódzkiego, który:
– studiuje na kierunku Informatyka lub pokrewnym;
– uzyskał średnią z ocen za ostatnie dwa semestry 4,00 i więcej.