Fujitsu SAN Academy – studia, które dają pracę!

Fujitsu i Społeczna Akademia Nauk stawiają na praktykę i otwierają wspólny kierunek studiów podyplomowych dla osób, które zamiast teorii wolą praktyczną wiedzę przydatną na rynku pracy. SAN Academy to połączenie studiów i praktyki zawodowej.

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi od lat współpracuje ze światem biznesu i kładzie nacisk na praktyczne kształcenie swoich studentów. Akademia, opracowując treści programowe prowadzonych studiów licencjackich, magisterskich czy podyplomowych, konsultuje programy konkretnych kierunków z instytucjami i podmiotami gospodarczymi. Zajęcia w SAN prowadzą nie tylko wykładowcy o ugruntowanej pozycji w określonych dyscyplinach badawczych, ale także wielu praktyków.

W maju 2016 Społeczna Akademia Nauk podpisała porozumienie z Fujitsu Technology Solutions. To globalna firma z branży IT, należąca również do najważniejszych i najszybciej rozwijających się pracodawców w województwie łódzkim. Fujitsu Global Delivery Center zajmuje się wsparciem obsługi klienta w wielu językach obcych i specjalizacjach. Jej pracownicy mogą prowadzić swoją ścieżkę kariery zarówno w kierunku managerskim, jak również rozwijać swoje umiejętności informatyczne. W wyniku tej współpracy powstało Fujitsu-SAN Academy, unikalny program studiów podyplomowych.

Roczna nauka w ramach San-Fujitsu Academy to połączenie zajęć warsztatowych z zakresu IT z zajęciami rozwijającymi kompetencje językowe z angielskiego i niemieckiego. Warunkiem przyjęcia do programu jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2 oraz niemieckiego na poziomie B1. Zajęcia w SAN-Fujitsu Academy prowadzą wykładowcy i lektorzy ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz doświadczeni praktycy z Fujitsu. Partnerstwo SAN i Fujitsu Technology Solutions daje absolwentom studiów podyplomowych możliwość zapoznania się z działaniem dużej międzynarodowej organizacji, a kompetencje zdobyte w trakcie studiów gwarantują zatrudnienie lub staż w Fujitsu w Łodzi.

Innowacyjność tego kierunku polega na wykorzystaniu doświadczenia sektora naukowego oraz gospodarczego. Zarówno SAN, jak i Fujitsu nie poprzestają tylko na studiach podyplomowych. Prowadzone są rozmowy dotyczące możliwości uruchomienia innych dedykowanych kierunków studiów, zarówno w stopniu licencjackim i magisterskim.

Więcej informacji oraz zapisy: Fujitsu-SAN Academy

Źródło: Informacje Społecznej Akademii Nauk

fujitsu_san