Finanse, rachunkowość i zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020

W dniu 16 czerwca 2012 roku w Łodzi odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa doktorantów i młodych naukowców „Finanse, rachunkowość i zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020”, organizowana przez stowarzyszenie YES – Young Economic Scientist, we współpracy z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, Wydziałem Zarządzania UŁ, Wydawnictwem UŁ, Wydawnictwem Difin, stowarzyszeniem CESSA, pod patronatem Młodzi w Łodzi.
Celem konferencji jest integracja i stworzenie możliwości wymiany poglądów przedstawicieli środowisk akademickich z całej Polski. Stojący u progu kariery młodzi przedstawiciele nauki będą mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich badań w zakresie finansów, zarządzania i rachunkowości. Zmiany w tych obszarach będą dyskutowane w perspektywie 2020 roku.
Szczegóły: www.yes-econ.com
Źródło: Informacja Organizatora