"Fabryka Inżynierów XXI wieku"

8500m2 powierzchni dydaktycznych, wyposażone w najnowsze technologie informatyczno-komunikacyjne, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna przeznaczone dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej.

Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej rozpoczyna realizację projektu dotyczącego budowy nowoczesnego obiektu dydaktycznego. Z wysokiej klasy zaplecza wspartego najnowszymi rozwiązaniami ICT korzystać będą studenci kształcący się w zakresie nowoczesnych technologii. Planowany termin oddania budynku to październik 2013r.

Oficjalne podpisanie umowy miało miejsce 22 grudnia 2009r. w Ośrodku Przetwarzania Informacji w Warszawie, który reprezentował dyrektor Olaf Gajl. Umowę za strony Politechniki Łódzkiej asygnował Prorektor ds. Nauki Prof. Dr hab. Inż. Ireneusz Zbiciński.

Inwestycja bezpośrednio związana jest z potrzebą zwiększania liczby studentów na priorytetowych kierunkach studiów. Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej oferuje sześć kierunków kształcenia, które zostały uznane przez MNiSW za strategiczne z punktu widzenia rozwoju gospodarki kraju i jej konkurencyjności na rynku globalnym. Absolwenci takich kierunków jak: inżynieria materiałowa, mechatronika, energetyka, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka czy transport nie mają większych problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy w kraju. Równie często kuszeni są ofertami firm lokującymi swoje centra w Europie czy Ameryce Północnej. To z myślą o tych studentach powstaje pięciokondygnacyjne centrum dydaktyczne o standardzie europejskim w skład, którego wchodzić będą m.in.: laboratoria – 4 pomiarowe, 9 technologicznych oraz 9 dydaktycznych, 5 sal wykładowych, 8 sal seminaryjnych, 26 pracowni dydaktycznych i dydaktyczno-laboratoryjnych, 5 pracowni informatycznych, a także 3 sale ICT przeznaczone do pracy dla studentów.

Konferencja prasowa inaugurująca projekt odbędzie się 22 lutego 2010 r. Willi Richtera przy ul. Skorupki 10/12.
Źródło: Informacje Organizatora