Fabryka Gillette w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko Inżynier BHP


Główną odpowiedzialnością osoby na tym stanowisku będzie wspieranie Organizacji w dążeniu do osiągnięcia całkowitego braku wypadków przy pracy poprzez inicjowanie, opracowywanie i prowadzenie różnych aktywności / działań.

Kandydat powinien być ukierunkowany w działaniach na tworzenie kultury zapobiegania wypadkom poprzez budowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i oceniania ryzyka wśród wszystkich pracowników, poprzez budowanie kultury reagowania na niebezpieczne zachowania i proponowanie / inicjowanie / nadzorowanie ciągłych ulepszeń w procesach bezpieczeństwa.

Start: od zaraz
Oferujemy: konkurencyjne wynagrodzenie i benefity oraz niezbędne szkolenia i narzędzia pracy

Najważniejsze elementy zakresu odpowiedzialności:

 • Wdrażanie globalnych standardów korporacyjnych i ciągłe ich ulepszanie
 • Budowanie i ulepszanie kultury zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych i reagowania na niebezpieczne zachowania
 • Wspieranie wewnętrznych i zewnętrznych audytów korporacyjnych
 • Nadzorowanie / wykonywanie inspekcji i ocen ryzyka
 • Prowadzenie dochodzeń powypadkowych celem określania działań korygujących i zapobiegawczych
 • Raportowanie wewnątrzkorporacyjne i wymagane przez prawo
 • Popularyzowanie bezpieczeństwa w zakładzie
 • Zarządzanie dokumentacją wymaganą przez prawo
 • Wspieranie szkoleń bezpieczeństwa
 • Zapewnianie ciągłej zgodności z wymaganiami prawnymi, wdrażanie nowych wymagań dotyczących zakładu
 • Zarządzanie wizytacjami / inspekcjami organów kontrolnych

Kwalifikacje:

 • Kandydat powinien wierzyć w możliwość osiągnięcia bezwypadkowego środowiska pracy
 • Powinien posiadać prawne uprawnienia do wykonywania obowiązków służb bhp
 • Doświadczenie zawodowe w środowisku międzynarodowym
 • Język angielski na poziomie zaawansowanym
 • Posiadający umiejętność angażowania innych w tematykę bezpieczeństwa
 • Zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność współpracowania z pracownikami na wszystkich poziomach Organizacji
 • Umiejętność planowania, organizowania i dostarczania wymaganych szkoleń
 • Umiejętność podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, inicjowania akcji
 • Gotowość na wyjazdy

Aplikuj za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Źródło: Informacje firmy P&G