Expo w Dubaju już niebawem – studenci UŁ wezmą w nim udział!

Prorektor UŁ ds. współpracy z otoczeniem, Pani dr hab. Agnieszka Kurczewska, wzięła udział w prezentacji stanu przygotowań Polski do Światowej Wystawy EXPO 2020 Dubai, która odbyła się w Warszawie. Podczas wydarzenia zainicjowano ponadto zaangażowanie studentów Uniwersytetu do promocji Łódzkiego na EXPO, która realizowana będzie w ramach Programu Promocji Regionalnej przez Urząd Marszałkowski.

Na konferencji prasowej poświęconej przygotowanemu przez Polskę kompleksowemu programowi biznesowo-kulturalnemu z udziałem Pana Grzegorza Piechowiaka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pana Krzysztofa Dryńdy, Prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. oraz Pana Adriana Malinowskiego, Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju, zaprezentowano m.in. stroje, w których studenci Uniwersytetu Łódzkiego będą wykonywać obowiązki w Pawilonie Polski w Dubaju.

Uniwersytet Łódzki jest oficjalnym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. Na wystawie EXPO w Dubaju staż zawodowy realizować będzie 25 reprezentantów Uczelni, którzy jako część obsługi Pawilonu Polski, wcielą się w rolę przewodników przybliżających gościom atuty naszego kraju.

Więcej o wyjeździe studentów UŁ do Dubaju można przeczytać TUTAJ.

Obecności studentów w Dubaju możliwa jest dzięki przyznaniu Uniwersytetowi Łódzkiemu przez Ministra Edukacji i Nauki środków na realizację zadania Organizacja zagranicznych praktyk dla 25 studentów z Uniwersytetu Łódzkiego w związku z udziałem Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 Dubaj w wysokości 602 tys. PLN. Zadanie ma na celu m.in. podniesienie kompetencji zawodowych i umożliwienie studentom pozyskanie doświadczenia i obycia międzynarodowego, tak pożądanego przez podmioty rynku pracy.

Więcej o najbliższych planach na Expo w Dubaju – TUTAJ.

Źródło: www.uni.lodz.pl