Europejskie Centrum Uczenia EFEKT

Europejskie Centrum Uczenia EFEKT

Europejskie Centrum Uczenia EFEKT jest firmą zajmującą się prowadzeniem profesjonalnych kursów z zakresu szybkiego czytania i nowoczesnych strategii uczenia się.
Łódzki oddział działa w Pałacu Młodzieży od 2002 r. Współpracujemy z wieloma łódzkimi ośrodkami naukowo – dydaktycznymi, współtworzymy wiele szkoleń, warsztatów i wykładów.
Naszym celem jest przekazywanie kompleksowej wiedzy na temat nowoczesnych i efektywnych metod nauczania i uczenia się.
Program szkoleń:
* szybkie czytanie
* techniki pamięciowe
* nowoczesne notowanie
Prowadzimy szkolenia dla:
* dzieci
* młodzieży
* dorosłych
Indywidualnie lub grupowo
Osobą odpowiedzialną za szkolenia w Łodzi jest: Agnieszka Forzpańczyk – specjalista d/s szkoleń, trener rozwoju osobistego oraz trener szybkiego czytania i efektywnego uczenia się, tel.kontaktowy: 695 48 59 59.
www.szybkieczytanie.lodz.pl
www.facebook.com/ecuefektlodz