European BEST Engineering Competition

Najlepsi studenci kierunków inżynieryjnych z całej Europy w jednym miejscu? Jest to możliwe tylko podczas finału konkursu EBEC. European BEST Engineering Competition (EBEC) to ogólnoeuropejski konkurs inżynierski, który daje studentom z najlepszych uczelni technicznych w Europie możliwość użycia swojej wiedzy teoretycznej, zdobytej podczas studiów, w praktyce – w czasie rozwiązywania interdyscyplinarnych zadań konkursowych. Misją EBECa jest poznawanie studentów z liderami różnych grup społecznych, rozwijanie ich umiejętności technicznych i miękkich oraz poszerzanie ich horyzontów poprzez angażowanie w grupowe wyzwania. W czasie trzech etapów studenci przechodzą od poziomu lokalnego, przez ogólnopolski, by zmierzyć się z najlepszymi drużynami z całej Europy w Porto, gdzie odbywa się finał europejski.
W Polsce pierwszym etapem konkursu jest Test Eliminacyjny trwający dwie godziny i odbywający się jednocześnie na sześciu uczelniach partnerskich tj. Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechnikach Gdańskiej, Łódzkiej, Śląskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej 9 kwietnia 2015. Sprawdza on umiejętności rozwiązywania zagadnień logicznych oraz problemów technicznych. Zadaniem tego etapu jest selekcja spośród niemal dwustu zgłoszonych drużyn czternastu najlepszych, które będą rywalizowały ze sobą podczas Finałów Lokalnych. Czternaście najlepszych drużyn z każdego miasta kwalifikuje się do Finału Lokalnego.
Finały Lokalne, które również mają miejsce na wszystkich sześciu uczelniach, obejmują sześciogodzinną rywalizację zwycięskich drużyn w dwóch kategoriach, zadeklarowanych przez zespoły jeszcze podczas zapisów elektronicznych:
Team Design – uczestnicy tej kategorii mają okazję rozwinąć umiejętność radzenia sobie w trudnych warunkach oraz szanse sprawdzenia swojej wiedzy technicznej w praktyce, wykorzystując w tym celu proste narzędzia i materiały. Muszą rozwiązać zadany problem techniczny w ograniczonym zakresie czasu.
Case Study – podczas którego zawodnicy przedstawiają strategię działania wobec postawionego przed nimi aktualnego i realnego problemu teoretycznego. Ta kategoria to popis umiejętności analitycznych wykorzystywanych do rozwiązywania prawdziwych zagadnień z życia.
Zmagania drużyn oceniane są podczas końcowej prezentacji przed jury, w którego skład wchodzą profesorowie akademiccy oraz przedstawiciele partnerskich organizacji. Finały lokalne odbywają się 28 kwietnia 2015 roku i wyłaniają po jednej zwycięskiej drużynie w dwóch kategoriach z każdej uczelni.
Finał Ogólnopolski to dwa dni zmagań zwycięskich drużyn z sześciu uczelni. W tym roku odbędzie się on w Warszawie w dniach 21-22 maja. Zadania, choć podobne do tych na Finałach Lokalnych, będą znacznie bardziej wymagające i czasochłonne. Oceną zmagań, tak jak w przypadku Finałów Lokalnych, jest końcowa prezentacja rozwiązań zaproponowanych przez zespoły. Pozwala ona również na sprawdzenie umiejętności miękkich i językowych studentów. Podczas Finału Ogólnopolskiego w jury zasiądą profesorowie akademiccy, przedstawiciele firm oraz współpracujących organizacji. Zwycięskie zespoły każdej uczelni rywalizować będą o cenne nagrody, a także o przepustkę na Finał Europejski w portugalskim Porto. Tylko jedna zwycięska drużyna z każdej kategorii zmierzy się z rywalami z najdalszych zakątków Europy w sierpniu 2015 roku.
Finał Ogólnoeuropejski to dziewięć dni, z których cztery to dni robocze, a reszta to wizyty w firmach, wydarzenia kulturalne i część socjalna. Ostatniego dnia spośród 120 uczestników z całej Europy zostaną wyłonieni zwycięzcy w wyniku zsumowania punktów z poszczególnych zadań EBEC Final.
Zadania w kategoriach Team Design i Case Study zarówno z Finałów Lokalnych, jak i Ogólnopolskiego, tworzone są przy współpracy firm partnerskich oraz zespołu odpowiedzialnego za część merytoryczną konkursu, w którego skład wchodzą koordynatorzy grup lokalnych naszej organizacji. Zadania są konsultowane z jednostkami akademickimi oraz niejednokrotnie testowane przez członków Stowarzyszenia Studentów BEST.
Board of European Students of Technology (BEST) to apolityczna organizacja non-profit zrzeszającą studentów prestiżowych uczelni technicznych z całej Europy. Naszą wizją jest społeczeństwo osiągniętej różnorodności, w której studenci rozumieją i szanują odmienne kultury. Chcemy rozwijać studentów poprzez uczenie ich współpracy w wielokulturowych środowiskach, tworzenie możliwości dla ich rozwoju osobistego i wspieranie ich w dążeniach do osiągnięcia swojego pełnego potencjału. Osiągamy to poprzez tworzenie projektów, które umożliwiają uzupełniającą, niekonwencjonalną edukację, pomagają studentom rozpocząć karierę zawodową oraz zwiększają ich zaangażowanie w sprawy edukacyjne. Takim projektem jest też ogólnoeuropejski konkurs inżynierski EBEC. Poprzez swoje działania staramy się także zintegrować środowiska studentów, uczelni oraz pracodawców, zapewniając studentom coraz to nowe możliwości doskonalenia się. Stowarzyszenie działa obecnie w 96 grupach lokalnych, docierając tym samym do ponad miliona studentów w 33 krajach Europejskich.
Konkurs EBEC skierowany jest do studentów chcących rozwijać umiejętność przekładania myśli technicznej i obliczeń inżynierskich na praktykę. Zdobyte doświadczenia i umiejętności z pewnością będą procentowały w ich przyszłym życiu zawodowym. Stawiamy na pomysłowość i otwartość, na realne wyzwania inżynierskie. Uczestnictwo w konkursie nie tylko daje możliwość sprawdzić swoje umiejętności, wygrać nagrody i wyjechać do Porto reprezentować nasz kraj, ale i jest niepowtarzalną okazją do rozwoju naukowego i osobistego oraz poprawienia swojej zdolności angielskiego. Nie czekaj – zarejestruj się na stronie www.EBEC.pl!
Źródło: Informacja Organizatora

ebec-2012-Poland-300x120