Erasmus+ z krajami spoza UE

Politechnika Łódzka otrzymała niemal 200 tysięcy euro na realizację projektu mobilności Erasmus+ z krajami partnerskimi, czyli krajami spoza UE. Koordynację wymiany studentów i pracowników z uczelniami w 20 krajach z całego świata prowadzić będzie Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ. Największy, jak do tej pory realizowany w PŁ projekt mobilności pozaunijnej potrwa do lipca 2023 roku.

W tym roku wymiana dotyczy 62 uczelni reprezentujących takie kraje, jak Izrael, Gruzja, Ukraina, Białoruś, Federacja Rosyjska, Kazachstan, Albania, Indie, Bangladesz, Nepal, Chiny, Malezja, Singapur, Korea Południowa, Japonia, Brazylia, Honduras, Salwador, Meksyk oraz Stany Zjednoczone.

W dalszym ciągu realizowane są dwa inne projekty wymiany Erasmus+ z krajami nieunijnymi. Obejmują one 17 krajów świata. Co prawda pandemia spowodowała czasowe wstrzymanie mobilności w ramach tych projektów, ale zostało już zaplanowane ich wznowienie w najbliższych miesiącach. Możliwe jest także uczestnictwo studentów i pracowników w wymianie prowadzonej zdalnie lub też elastyczną metodą mieszaną, tzw., „blended mobility”. Metoda ta polega na połączeniu bezpośredniego uczęszczania na zajęcia prowadzone na terenie uczelni partnerskiej z uczestnictwem w kursach organizowanych zdalnie. Taką możliwość dopuszcza od bieżącego roku program Erasmus+.

Źródło: Politechnika Łódzka