Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Zastanawiasz się nad założeniem własnej firmy, a może już odnosisz sukcesy jako przedsiębiorca? Jeśli tak, to możesz skorzystać z programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” uczestnicząc w projekcie „Going Global since from the early stage – GoGlobal”.

erasmus-dlamlPolska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” jest realizatorem projektu pt. „Going Global since from the early stage – GoGlobal” w ramach Programu „Erasmus for Young Entrepreneurs” (01/01/2010 – 30/06/2011).
Projekt GoGlobal w ramach programu „Erasmus for Young Entrepreneurs„:

oferuje początkującemu przedsiębiorcy możliwość uczenia się od doświadczonego przedsiębiorcy prowadzącego małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) w innym kraju UE,
umożliwia wymianę doświadczeń między początkującymi i doświadczonymi przedsiębiorcami,
ułatwia dostęp do nowych rynków oraz poszukiwania potencjalnych partnerów handlowych,
sprzyja tworzeniu sieci kontaktów między przedsiębiorcami i MŚP,
pozwala doświadczonym przedsiębiorcom rozwijać nowe kontakty handlowe oraz pogłębiać wiedzę na temat możliwości istniejących w innym kraju UE.
Kto może wziąć udział w projekcie:

Początkujący przedsiębiorcy (przedsiębiorcy, którzy mają poważne plany założenia własnej firmy lub założyli ją w ciągu ostatnich trzech lat).
Doświadczeni przedsiębiorcy posiadający małe lub średnie przedsiębiorstwo lub takim przedsiębiorstwem zarządzający.
Korzyści dla Początkujących Przedsiębiorców:

Zdobywanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia poprzez obserwację doświadczonego przedsiębiorcy w innym kraju Unii Europejskiej;
Nawiązanie kontaktów za granicą oraz zdobycie wiedzy o zagranicznych rynkach;
Możliwość nawiązania współpracy lub rozpoczęcia wspólnej działalności;
Nabycie wiedzy na temat uwarunkowań kulturowych, organizacyjnych i prawnych w zakresie prowadzenia firmy w innym kraju UE;
Pomoc organizacyjna i finansowa w zakresie parowania, wsparcie logistyczne oraz wypłata grantu Komisji Europejskiej na pokrycie kosztów podróży i utrzymania w trakcie wyjazdu.
Korzyści dla Doświadczonych Przedsiębiorców:

Dostęp do umiejętności i innowacyjnej wiedzy nowego przedsiębiorcy;
Pozyskanie wiedzy na temat nowych rynków zbytu oraz kontaktów biznesowych;
Umocnienie potencjału firmy poprzez poszerzenie rynku zbytu;
Utworzenie sieci kontaktów przedsiębiorców z różnych krajów UE.
Jak aplikować:
Początkujący i doświadczeni przedsiębiorcy mogą zgłosić uczestnictwo w realizacji projektu składając zgłoszenie on-line na stronie www.erasmus-entrepreneurs.eu i wybierając Fundację „OIC Poland” jako organizację pośredniczącą.
Organizacja wyjazdu przedsiębiorcy z Polski (w tym wypłata środków finansowych, parowanie, wsparcie logistyczne i organizacyjne) oraz wsparcie doświadczonego przedsiębiorcy goszczącego nowego przedsiębiorcę z innego kraju UE, jest zadaniem realizowanym przez Fundację „OIC Poland”.