Ekspert z Wydziału Zarządzania UŁ w zespole Komisji Europejskiej

Program Horyzont 2020 jest do tej pory największym projektem finansującym badania naukowe i innowacje w Unii Europejskiej. Obecnie w Komisji Europejskiej trwają prace nad jego następcą – do jednego z zespołów pracujących w Brukseli nad Dziewiątym Programem Ramowym, bo tak nazywa się nowy program badawczy, zaproszono doktora Jacka Kalinowskiego z Wydziału Zarządzania UŁ. Był on jedynym członkiem zespołu reprezentującym beneficjentów programu, który pochodził z Polski.

Dzięki wiedzy dotyczącej zarówno polskich uniwersytetów, jak i firm z sektora MŚP, dr Jacek Kalinowski z Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ został zaproszony dozespołu pracującego w Brukseli nad uproszczeniem zasad rozliczania Dziewiątego Programu Ramowego oraz wypracowaniem metod bardziej efektywnego wykorzystania środków finansowych. Doktor Kalinowski od ponad dwudziestu lat zajmuje się m.in. projektowaniem systemów rachunku kosztów i budżetowania dla dużych i średnich firm w Polsce. Specjalizuje się w standardach rachunkowości międzynarodowej, jest trenerem szkoleniowym, a na Uniwersytecie Łódzkim pełni także funkcję zastępcy kwestora. Był on jedynym Polakiem reprezentującym na spotkaniu grupę beneficjentów programu.

Spotkanie dotyczące uproszenia zasad rozliczania miało miejsce 23 lutego br. w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej Badania Naukowe i Innowacje (DG RTD). Brali w nim udział zarówno finansujący, jak i beneficjenci, czyli np. uniwersytety, przedsiębiorstwa, małe firmy. Obecnie projekt jest na wstępnym etapie prac.
– Podczas spotkania omawiane były najważniejsze grupy zagadnień – np. szacowanie kwalifikowanych kosztów wynagrodzeń, praktyki stosowane w rachunkowości w poszczególnych branżach, sektorach i państwach, propozycje nowych rozwiązań wraz z ich zaletami oraz wadami. Spotkanie było bardzo merytoryczne, ustaliliśmy wspólne stanowiska w wielu sprawach oraz wyodrębniliśmy kwestie, które potrzebują dalszego doprecyzowania – informuje dr Jacek Kalinowski z Wydziału Zarządzania UŁ.
Następnym krokiem będą prace prowadzone już przez Komisję Europejską, które rozstrzygną, czy organizowane będą kolejne konsultacje i spotkania z ekspertami. Wyjazd był finansowany ze wsparciem i ze środków UŁ.

Dr Jacek Kalinowski – wykładowca z zakresu rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, rachunkowości międzynarodowej (MSR/MSSF), rachunkowości zaawansowanej, a także zastosowania technik informatycznych w rachunkowości. Doświadczony konsultant i trener szkoleniowy wielu firm w Polsce. Członek Project Management Institute (PMI) oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości i podatków. Ekspert Komitetu Standardów Rachunkowości, działającego przy Ministerstwie Finansów (Departament Rachunkowości).

Źródło: Informacje Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego