Ekohydrologia: nabór na międzynarodowe studia

Uniwersytet Łódzki wraz z trzema innymi europejskimi uniwersytetami uruchamia program Erasmus+ Master in Applied Ecohydrology. Studenci tego dwuletniego programu studiów magisterskich będą mogli odbywać zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim, w Algarve, Lubece oraz Antwerpii. Uczestnicy kursu poznają zagadnienia z zakresu ekohydrologii, metod zarządzania zasobami wodnymi oraz inżynierii wodnej. Mogą również liczyć na pokrycie wszystkich wydatków oraz comiesięczne stypendium (1000 euro), finansowane ze środków programu. Nabór trwa do 26 lutego.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania aplikacji na kierunek.

Absolwenci kierunku będą specjalistami z zakresu ekohydrologii i zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. Poznają rozwiązania bliskie naturze, służące adaptacji do skutków globalnego ocieplenia m.in. w zakresie retencji wód oraz ochrony przeciwpowodziowej. Program kursu, konsultowany z Międzyrządowym Programem Hydrologicznym UNESCO, jest odpowiedzią na postępującą degradację ekosystemów wodnych na świecie. Celem jest więc wykszałcenie światowej klasy specjalistów, posiadających gruntowną wiedzę z zakresu ochrony i zarządzania zasobami wodnymi. Dlatego bardzo ważną częścią dwuletniego kursu będą zajęcia praktyczne i laboratoria prowadzone już podczas pierwszego roku kursu na Uniwersytecie Łódzkim.

Tekst źródłowy: Master in Applied Ecohydrology

Źródło: www.uni.lodz.pl