Dziękujemy, że byliście z nami!

Akademickie Targi Pracy 2019 były po raz kolejny największą tego typu imprezą w Polsce. Odwiedziło je kilkanaście tysięcy zainteresowanych osób, które mogłyzapoznać się z wieloma ofertami wystawców.

Dziękujemy, że tak licznie odwiedzaliście stoisko Młodzi w Łodzi i chętnie braliście udział w konkursach! :)

Realizatorem programu Młodzi w Łodzi jest Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi, które przy współpracy z największymi łódzkimi uczelniami oraz wiodącymi pracodawcami realizuje inicjatywy programu, m.in. takie jak: portal praktyk i staży, program stypendialny, bezpłatne szkolenia, karta rabaotwa czy konkurs dla młodych przedsiębiorczych.
Zatem gdy Młodzi są w Łodzi to miastu się powodzi!