Dzięki naukowcom z PŁ atmosfera będzie czystsza

Naukowcy z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej opracowują nanokatalizatory plazmowe nowej generacji, które mogą ograniczyć stężenie dwutlenku węgla w atmosferze.

Prof. Jacek Tyczkowski kierujący Katedrą Inżynierii Molekularnej PŁ prowadzi badania m.in. nad plazmowymi metodami wytwarzania nanokatalizatorów, które umożliwiają powstawanie bardzo cienkich warstw materiałów o grubości kilku czy kilkunastu nanometrów, z dokładnie zaprojektowaną strukturą molekularną.

Takie warstwy będzie można nakładać na dowolne materiały np. bardzo cienkie siatki metalowe. Zmieniając parametry wytwarzania plazmy można wpływać na strukturę molekularną  i nanostrukturę powierzchni. Do prowadzonych badań wykorzystujemy mikroskopię elektronową, fotospektroskopię elektronową oraz mikroskopię sił atomowych – wyjaśnia prof. J. Tyczkowski. – Dotychczas dzięki zastosowaniu tzw. plazmy zimnej udało nam się opracować stabilne nanokatalizatory plazmowe, które umożliwiają konwersję dwutlenku węgla do metanu na poziomie 70 proc.

Głównym celem badań naukowców z Politechniki Łódzkiej jest ograniczenie wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze przez wykorzystanie go jako surowca, do produkcji użytecznych związków np: metanolu czy metanu.

Dzięki środkom finansowym z Narodowego Centrum Nauki prowadzone są także badania nad pozyskaniem paliwa wodorowego z wody przy zastosowaniu nanokatalizatorów plazmowych.

Źródło: www.p.lodz.pl