Działaj, obserwuj, wyciągaj wnioski, wprowadzaj zmiany! – III edycja Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach


III Edycja Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach jest inicjatywą podjęta przez Instytut Nowych Technologii w Łodzi, sfinansowaną ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Olimpiada obejmuje tematykę z kilku dziedzin, związanych z życiem gospodarczym: ekonomia w wymiarze makro i mikro, zarządzanie, samodzielność, przedsiębiorczość i innowacyjność. Głównym celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki i biznesu wśród młodych ludzi, którzy już wkrótce będą dokonywać wyborów dotyczących ich dróg zawodowych. Celem Olimpiady jest zachęcanie do zwiększania nie tylko wiedzy o biznesie i innowacjach, ale także praktycznych umiejętności, które będą stanowić inwestycję we własny rozwój. Intencją Olimpiady jest również wskazanie możliwości pracy i rozwoju na krajowym rynku, rozwinięcie kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów oraz pracy w zespole.

Olimpiada przebiega w trzech etapach. I etap – 26.02.2019 – 28.02.2019 to etap szkolny. Przeprowadzony został w macierzystych szkołach uczestników. Polegał na wypełnieniu testu wielokrotnego wyboru online w szkole lub poza szkołą, na platformie https://olimpiada.org.pl/. Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 250 osób. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 3 dni, trwał 30 min i składał się z 30 pytań wielokrotnego wyboru. Do olimpiady przystąpiło prawie 3 tys. uczniów z 227 szkół. Najwięcej uczestników do II etapu przeszło z województwa zachodniopomorskiego, zaraz za nim, na drugim miejscu jest województwo kujawsko-pomorskie, a na trzecim pomorskie. Najwyższy wynik uzyskany w I etapie to 95%. Najniższy wynik uzyskany przez ucznia zakwalifikowanego do II etapu to 67%. Trzy miasta o najliczniejszej reprezentacji w II etapie to w kolejności: Szczecin, Lublin, Bydgoszcz. Szkoły, z których do II etapu przeszło najwięcej uczniów to: XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie – 17 osób, które również uzyskało średnio najwyższe wyniki, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy – 15 osób, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie – 12 osób, III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni – 11 osób, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu – 10 osób.


II etap Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach rozpoczął się 11 marca o godz. 8:00 i trwał do 13 marca do godz. 20:00. Forma testu była taka sama jak w I etapie. Uczestnika czekało rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru (ponownie punktacja zarówno dodatnia, jak i ujemna) na platformie z tą różnicą, że II etap odbywał się w szkole, o czasie ustalonym przez nauczyciela. Test trwał 30 min i składał się z 30 pytań wielokrotnego wyboru. Do trzeciego etapu przeszło 24 osoby, z czego aż sześcioro z dwóch szkół w Szczecinie. Najwyższy uzyskany wynik to 94%, i 26:03 minut, uzyskany przez ucznia z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu. Najniższy wynik, który zakwalifikował do III etapu to 84% i 27:06 minut.
III etap Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach rozpoczął się dnia 21.03.2019 od rejestracji uczniów wraz z opiekunami przed godziną 11.00 w budynku Społecznej Akademii Nauk (SAN) na ul. Kilińskiego 98 w Łodzi.

Po sprawdzeniu listy obecności i rozdaniu pakietów powitalnych od SANu uczestnicy zostali zaproszeni na uroczyste powitanie prowadzone przez koordynatorkę Annę Kępa oraz dr. Andrzeja Marjańskiego, prodziekana Wydziału Zarządzania ds. programowo-organizacyjnych. Koordynatorka przedstawiła uczniom możliwe sposoby podejścia do rozwiązywania czekających ich zadań i źródła wsparcia, z których mogą korzystać. Przedstawiła także metodę Design Thninking, czyli „myślenie projektowe” jako kompetencje przyszłości w kwestii rozwiązywania problemów zarówno w warstwie społecznej, jak i sferze biznesu. Opowiadała również o tym, jak przygotować swój umysł na innowacje i jakie kompetencje są najbardziej pomocne w procesie wytwarzania rewolucyjnych rozwiązań. Podkreślała wagę kreatywności, umiejętności podjęcia inicjatywy i ryzyka oraz o przedsiębiorczość, jako zdolności do wcielania pomysłów w czyn.

Uczniowie losowo połączeni w sześć czteroosobowych zespołów z różnych miast i z zachowaniem zasady równowagi płci losowali case studies-czyli studium przypadku, dotyczące zarządzania, marketingu oraz tworzenia innowacji.

Po krótkiej przerwie na kawę odbyły się 2,5-godzinne warsztaty dla uczniów i nauczycieli czy obecnych opiekunów. Podczas nich uczestnicy integrowali się i zdobywali wiedzę na różne tematy, aby jak najlepiej wykonać czekające ich zadanie.

Warsztaty dla uczniów prowadziła Agnieszka Madej — psycholog biznesu, trener, doradca, która specjalizuje się we wprowadzaniu wiedzy niezbędnej do budowania i rozwoju dobrych zespołów. Ceni wolność i różnorodność, a ostatnio najbardziej zainteresowana jest efektywnością, zarządzaniem energią oraz optymalizacją pracy. Motto, którym kieruje się Pani Agnieszka to: Nie trzeba biegać szybciej, wystarczy iść najprostszą drogą do najważniejszych rzeczy.
Szkolenie dla finalistów Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach dotyczyło pracy projektowej w zespole i tego, jak grupa indywidualistów może zgodnie pracować. Był to krótki warsztat o etapach rozwoju zespołu, rolach, komunikacji, i narzędziach pracy.
Część warsztatową dla nauczycieli prowadziła Marta Skorczyńska — psycholog i animatorka społeczna oraz certyfikowana trenerka dramy. Od 2009 roku mentorka, koordynatorka i trenerka w międzynarodowych projektach edukacji poza formalnej dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Pani Marta wspiera rozwój w obszarach komunikacji, aktywności obywatelskiej oraz pracy w grupach wielokulturowych.

Podczas jej warsztatu nauczyciele zastanawiali się nad komunikacją wspierającą proces uczenia, zaangażowaniem uczniów we własny rozwój oraz mocą płynącą z grupy. Bazą były metody edukacji poza formalnej oraz teoria modelu komunikacji bez przemocy Marshalla Rosenberga i cykl Kolba przedstawiający cztery fundamentalnych sposoby uczenia się i przyswajania wiedzy.

Na koniec wszyscy obecni otrzymali certyfikaty uczestnictwa w zajęciach, a około 14.30 uczestnicy zakończyli warsztaty i po obiedzie powrócili do swoich miast gotowi na kolejne zadania związane z Olimpiadą. Ostatni etap realizowany jest w formie zespołowego konkursu na rozwiązanie wspomnianego wcześniej problemu/przypadku (case studies). Podczas spotkania warsztatowego oraz poprzez platformę online zespoły przygotowują przez 3 tygodnie propozycję rozwiązania problemu. Wylosowane studia przypadku dotyczą kwestii m.in.: zarządzania firmą, marketingu, zarządzania ludźmi, tworzenia innowacji. Zostały przygotowane do użytku Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach przez „Harvard Business Review Polska” i są własnością ICAN Institute.

Kontynuacja III etapu jest Gala Finałowa, która odbędzie się 16 kwietnia. Uczniowie ponownie przyjadą do siedziby Społecznej Akademii Nauk, by podzielić się rozwiązaniami przydzielonych case studies. Każdy z zespołów będzie miał 15 minut na prezentację swojej pracy. Po obradach Komisji nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów (zwycięskie 3 zespoły, 12 osób). W czasie obrad uczniowie i nauczyciele będą mieli obiad oraz krótki wykład od ekspertów, do których laureaci mogli pisać w sprawie pomocy przy rozwiązywaniu zadań. Po rozstrzygnięciu Olimpiady będzie miało miejsce wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań. Na sali będą obecni zaproszeni goście, partnerzy, łódzkie szkoły oraz Media.
Źródło: materiał prasowy organizatora