Dyrektor Liliana Lato Gwiazdą Umiędzynarodowienia 2022

Liliana Lato kierująca Biurem Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego została laureatką Nagrody „Gwiazda Umiędzynarodowienia – MARKETING STAR 2022”. Wyróżnienie zostanie wręczone 27 stycznia 2022 r. we Wrocławiu na gali konferencji Study in Poland. Laureatka podkreśla wyraźnie – “to nagroda dla całego mojego zespołu”.

Gala Study in Poland 27.02.2022 – oglądaj!

Dyrektor Liliana Lato od lat kształtuje politykę umiędzynarodowienia Uniwersytetu Łódzkiego. Dzięki jej pracy i wysiłkom całego zespołu BWZ UŁ liczba studentów zagranicznych na największej łódzkiej uczelni wzrosła kilkunastokrotnie w ciągu ostatniego dziesięciolecia (z 134 studentów do ponad 1800 w ostatnich zestawieniach). Co warte podkreślenia – to nie tylko sam proces rekrutacji, ale również obsługa studentów na miejscu, konsekwentne wsparcie dla nich w trakcie nauki w Łodzi, a także utrzymywanie relacji z nimi po zakończeniu studiów.

Jest jednym z filarów rozwoju umiędzynarodowienia, zarówno w skali Uniwersytetu Łódzkiego, jak i w skali ogólnopolskiej. Jeśli istniałby archetyp właściwej osoby na właściwym miejscu, to najlepszym jego przykładem w obszarze umiędzynarodowienia i budowania silnej różnorodności uczelni byłaby z pewnością Pani Dyrektor Lato. Dlatego ta nagroda, choć jest ogromną dla nas radością, zaskoczeniem akurat nie jest – mówi o laureatce Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Elżbieta Żądzińska.

Liliana Lato koordynowała tworzenie i wprowadzenie aplikacji SmartUni, która miała za cel wspieranie zagranicznych studentów w stawianiu pierwszych kroków na Uniwersytecie Łódzkim i w Łodzi. Jest współpomysłodawczynią kampanii UŁ Uniwersytet Różnorodny, na który składały się: sesje fotograficzne studentów, akcja Gość na Gwiazdkę, wydanie International Cook Book, wydanie poradnika dla studentów Jasna strona życia, czyli jak zachować pogodę ducha oraz organizacja uniwersyteckich dni różnorodności. Przez dwie kadencje była przewodniczącą IROs FORUM.

Efektem tych i wielu innych działań Liliany Lato jest 3. miejsce Uniwersytetu Łódzkiego wśród uczelni publicznych pod względem liczby studiujących na pełnym cyklu studiów studentów z zagranicy. UŁ znalazł się też w czołówce polskich uczelni pod względem mobilności studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ i wymiany w ramach umów bilateralnych.

Aby zajmować się sprawami umiędzynarodowienia uczelni dobrze jest posiadać lub wypracować w sobie pewne cechy charakteru, które mogą z biegiem lat przynieść pozytywne rezultaty w pracy. Są to między innymi: otwartość na ludzi i ich różnorodność, umiejętność pracy w zespole i z zespołem, elastyczność w dopasowywaniu się do zmieniających się sytuacji w Polsce i na świecie, wiara, determinacja, optymizm oraz kreatywność – mówi dyrektor Liliana Lato.

Nagroda „Gwiazdy Umiędzynarodowienia” honoruje osoby, które wniosły wybitny wkład w umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Pracami Kapituły, składającej się z szefów wszystkich instytucji i organizacji wspierających umiędzynarodowienie, kieruje prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), rektor Politechniki Śląskiej.

Partnerzy Nagrody: KRASP – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Ministerstwo Edukacji i Nauki, NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Perspektywy, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, IROs FORUM, Stowarzyszenie PRom, Erasmus Student Network.

Perspektywy – „Liliana Lato: Fascynująca zmienność” – artykuł

Źródło: Study in Poland

Redakcja: Centrum Promocji UŁ